Hur skapar man en av Sveriges bästa arbetsplatser?

En av RO-Gruppens styrkor är att man har bibehållit en entreprenörsanda och ett starkt driv att varje dag anta nya utmaningar och omsätta sina kunders idéer och behov i verkligheten.

En annan är att de har bedrivit ett mycket målmedvetet arbete, bland mycket annat en satsning på kompetensutveckling för sina ledare. Nu kommer VD Andreas Jaldevik till IHM och berättar om hur de tänkte, och gjorde.

I slutet av mars fick de utmärkelsen ”Sveriges bästa arbetsplatser 2017”. Några veckor senare utsågs de till Årets byggföretag och nyligen även årets företagare i Borås.

Framgång kommer sällan gratis. Inom RO-gruppen har man bedrivit ett fokuserat personal- och kulturarbete som gett resultat. Den 20 februari kommer VD Andreas Jaldevik till IHM Göteborg och berättar om tillväxtresan, utmaningarna och hur man byggt en värderingsstyrd företagskultur. Men också hur det är att vara uppstickaren som i sitt DNA byggt in utmaningar som en del av verksamheten.

RO-Gruppen är ett av Sveriges snabbast växande byggföretag inom entreprenad, byggservice, bostäder, konceptbyggnation och butiksetablering. I Göteborgs- och Sjuhäradsregionen bygger RO-Gruppen moderna fastigheter, anpassar kontor efter unika hyresgästbehov och genomför om- och tillbyggnationer. Med unika kompetenser inom konceptbyggnation och butiksetablering har dom hela Skandinavien som arbetsplats.