Hur skapar du energi i din organisation?

Vi tar bara med vår vänstra hjärnhalva när vi går på på möten.

Den vänstra hjärnhalvan står bl. a. för logik, fakta, matematik och detaljer. Den högra hjärnhalvan är sällan med. Den står för kreativitet, känslor, intuition och helhet.

Och hur smart är det? Vi tar alltså beslut med bara halva hjärnan. Det finns många beslut som tas i ett excel ark och som inte fungerar i praktiken. Du har säkert flera sådana exempel från din verklighet. När detta görs så har bara den vänstra hjärnhalvan varit i farten om den högra hade kopplats på, den som ser till helheten, hade det inte hänt.

Vi tappade till stor del den filosofiska tron på 17-1800-talet under Darwins intåg. Allt blev mer svart och vitt, rätt och fel. Sedan kom industrisamhället och ingenjörerna byggde upp organisationerna. Ledarskaps utbildningarna kommer från det militära. I skolan, från lågstadie till universitet, så stimuleras den vänstra hjärnhalvan till 90% och den högra med endast 10%. Under ett par hundra år har vi alltså utvecklat vår vänstra hjärnhalva i betydligt större utsträckning än den högra vilket har gjort att det är obalans mellan förnuft och känsla idag.

Detta tar vi med oss in i arbetslivet och dess möten.

Ändå är de flesta överens om att ett möte som ger energi är ett bra möte och ett möte som tar energi är ett dåligt möte. (33% av alla möten tar energi av medarbetarna idag enl. Mötesbarometern 2010)

Hur ofta pratar koncernledningen, avd ledningen, chefen, avdelningen, projektgruppen eller teamet om hur vi skall ge varandra energi? Det kanske viktigaste för att skapa framgång? Slå in ordet energi på www.synonymer.se Vem vill inte ha detta i sin organisation?

Jag brukar fråga på mina föreläsningar; -Hand upp du som ger mindre energi än genomsnittet i din organisation på möten. Antingen som mötesledare eller deltagare. Hand upp! Hur många tror du räcker upp handen? Ca 1% av alla 10 000 tals människor jag träffat. :-) Dvs vi tror alla att vi ger mer energi än genomsnittet. Detta är ju för vi aldrig pratar om det!

På bilden bredvid ser du en av världens främsta fotbollstränare José Morinho. Alla hans medarbetare har sagt genom åren att hans storhet är att han skapar energi i teamet. Han pratar mål och vision på varje möte. Inte en gång i kvartalet eller på deras kick-off på försäsongen. Utan på VARJE MÖTE. Dvs före träning, under träning, efter träning, före match, under match och efter match.

Titta på de lag han tränar när de gör mål, det ser ut som det vore ett TV-puck lag i 15-årsåldern! Alla kramas och visar sin glädje, oavsett hur mycket de vinner med eller vilket lag de möter. Alla dessa världsspelare visar sådan glädje och alltid för laget. Jose M skapar ett lag och får alla att ge varandra energi. Precis som de bästa ledarna alltid gör oavsett om det är i sportvärlden eller i organisationer i näringsliv eller offentlig sektor.

I några bloggar framåt skall jag dela med mig av några bra energi övningar.

Men först, ta ett möte i din arbetsgrupp och diskutera följande två frågor:

  • Hur ger du energi på möten?
  • Vad får du energi av?

Då först får vi en förståelse för vad olika saker vi får energi av.

Jag tar gärna emot tips av dig och hur du gör när du ger energi, om du sett någon annan som ger energi. Vad gjorde den personen? Har du tips på några energi övningar?

Stay gr8

Micke, mötesevangelist