Hur påverkar digitaliseringen etablerade företag?

Exempel på etablerade företag som haft svårt att förändra och tänka nytt kan göras lång - Kodak och Nokia hör till två av de mest kända.

Christian Sandström, docent vid avdelningen Science, Technology and Society vid Chalmers Universitet, har forskat kring vad som händer med etablerade företag och branscher när nya digitala tekniker introduceras.

Men vad är det som gör att företagen faller i dessa gropar och tar de snedsteg som i vissa fall visat sig bli förödande?

Hur växer den nya tekniken till sig? Vilka är utmaningarna? Och vad finns det för gemensamma nämnare bland företagen som omkullkastats?