Hur kan Google Analytics hjälpa de som drabbats av cancer?

Varje år får över 50.000 människor i Sverige beskedet att de har cancer - en oerhört hög siffra som får mig att rysa.

Glädjande nog så överlever idag ca 50% av alla dessa patienter och det är en kraftig förbättring om man jämför med siffrorna från 70-talets början då bara 20% av männen och drygt 30% av kvinnorna överlevde. Det kan vi tacka forskningen för.

Anledningen att jag började grotta lite i detta är att jag ser att en av våra deltagare på IHM Digital Marketing, Goals & Analytics, Linus Gottfridsson jobbar på den ideella organisationen CancerRehabFonden. Jag har inte tidigare hört talas om dem och blir nyfiken på vilka de är, och hur kursen hjälpt dem i deras arbete.

– Hej Linus, vad är CancerRehabFonden?
– Hej, vi är en ideell organisation som hjälper människor att komma tillbaka till livet efter att de vårdats för cancer. Att få cancerbehandling är inte bara jobbigt rent fysiskt, många drabbas också av oro och ångest för till exempel återfall och har svårt att hitta tillbaka till vardagen och arbetslivet. För vuxna cancerdrabbade erbjuder vi en veckolång vistelse på ett rehabiliteringsprogram med erfaren och legitimerad personal. Vi hjälper också barn och deras familjer med återhämtningsresor och tekniska hjälpmedel. Sjukvårdens resurser räcker inte till för att alla ska kunna få stöd, och därför behövs CancerRehabFonden.

– Och hur finansierar ni er verksamhet?
– Vi får inget statligt stöd och lever uteslutande på gåvor från privatpersoner, företag och olika stiftelser. Vi har 90-konto och Svensk Insamlingskontroll kontrollerar så att våra insamlingar sköts på ett etiskt sätt och att pengarna går till rätt ändamål.
– Jag såg ju att du gått vår nya utbildning IHM Digital Marketing, Goals & Analytics, som väldigt mycket handlar om hur man kan jobba i Googles verktyg. Varför blev det här viktigt för er?– Det kändes viktigt av flera skäl. Dels för att bli bättre på att mäta att vi gör rätt grejer vid våra kampanjer och insamlingar, men också för att lära oss att optimera vår hemsida utifrån hur våra besökare använder den. Just det här att låta besökarnas beteende ligga till grund för att göra hemsidan bättre känns väldigt bra. Vi vill underlätta för cancerdrabbade som söker information på vår hemsida och vill därför alltid öka och förbättra tillgängligheten på sidan. Vi vill vara en positiv kraft för de drabbade och deras omgivning.

– Utifrån dessa insikter såg du en förbättringspotential för er organisation. Men hur använde ni verktygen innan?
– Vi hade uppsatta konton för analytics och adwords, men ingen jobbade med dessa.

– Och hur ser det ut nu när du gått utbildningen?
– Många bitar föll på plats, och det fanns mycket jag kunde ta tag i direkt. Det finns oerhört mycket att ta tag i, men som vår kursledare, Max Wimnell, sa;
– Börja smått och öka efterhand när man känner att man har kontroll. Max är för övrigt mycket bra - en riktigt bra pedagog. Jag försöker också få med mina medarbetare på resan, för det är mycket som jag inte kan göra själv. Våra digitala mål måste ju utgå utifrån våra övergripande mål, och där har vi börjat jobba gemensamt. Sedan ska vi bryta ner detta i KPI:er som vi följer upp. Det här är inget lätt jobb, och vi måste vara noga med vilka siffror vi ska ta fasta på, och hur vi använder oss av dessa. Också väldigt bra att få en genomgång av all terminologi, det underlättar väldigt mycket när vi pratar med externa leverantörer.

– Hur upplevde du gruppen du gick med?
– En mycket bra grupp med olika bakgrund och verksamheter vilket gjorde att man fick stor inblick i hur andra jobbar, mycket nyttigt. Det blev också en styrka när man gått igenom det teoretiska och sedan skulle göra de praktiska övningarna, för här diskuterade vi mycket och kunde gemensamt jobba oss fram i processen.

– Du låter väldigt nöjd, har du inget som skaver?
– Jag är väldigt nöjd, men utifrån där jag stod innan utbildningen, så kan jag tycka att dag tre blev en del överkurs, fast där låg också en hel del repetition som var nyttig. Så än en gång ett stort tack till IHM som stöttade vår verksamhet med den här utbildningen.

– Kul! Till sist vill jag bara fråga om du har något konkret tips som du kan dela med dig av till läsarna?
– Det gör jag gärna! Jag tycker att alla där ute ska installera och använda sig av Google Search Console. Där finns mycket bra fakta, och man kan ganska lätt se vad folk söker på inne på sidan. Det här är viktig kunskap för att optimera sidan utifrån användarnas perspektiv.

– Då säger jag tack för den här lilla intervjun, och tack också för det viktiga jobbet ni gör. Hoppas dock att vi inte behöver ses i det sammanhanget.– Tack själv :-) Ett tungt ämne att fundera kring, men man blir väldigt glad över att det finns krafter där ute som ständigt jobbar på att göra livet lite mer positivt för de drabbade.

Aludd