Hur du lyckas med digital marknadsföring

Nyligen hörde jag en chef säga ”om du inte kan påvisa fakta, låter jag mina känslor styra”. Först blev jag lite paff men när jag lät det smälta in lite så mer är det mycket som är sant i det hen sa.

Ledarskapet handlar inte om att alltid bestämma även om man som ledare har sista ordet, och så länge fakta och data inte finns kommer bolaget styras av känslostyrda beslut istället för datadrivna.

Just data är nyckeln till digital framgång, det handlar inte bara om att ha en massa data, du måste även ha förmåga att använda den. Data är verkligen 2000-talets olja och de som vet hur de kan raffinera den är vinnarna.

Vi lever alldeles i början av en digitaliserad värld och de som förstår värdet i data och hur man faktiskt kan använda sig av det är de som kommer att vinna det digitala mästerskapet i längden. Inom marknadsföringen fattas det fortfarande idag allt för många beslut utifrån känsla och traditioner istället för fakta och analyser trots tillgång till både data och statistik.

Att få våra kunder och svenska företag att förstå och använda sig av data har varit ett stort huvudbry för oss på Viva Media. Vi har länge sett att majoriteten av svenska företag inte la den nödvändiga tid som krävdes på Google Analytics, helt enkelt för att det är för komplicerat och för många grejer att sätta sig in i. Utifrån devisen att hjälpa företagare att ta datadrivna beslut och ej känslostyrda så utvecklade vi ett eget rapporterings verktyg som heter Viva Report. Helt byggt från kundglasögonen så att kunder faktiskt kan se vad deras marknadsföring ger för resultat. Verktyget är gratis och du kan läsa mer och ansluta till den här.

4 viktiga nycklar inom digital marknadsföring

Med data som grundplattform vill jag här ge er fyra viktiga nycklar hur ni ska ta er an digital marknadsföring. I Boken redovisar vi en tydlig modell med tre delar och nio steg som behöver va på plats men jag hoppas att följande nycklar kan va till er hjälp att kontrollera om er digitala närvaro är välmående eller ej.

Intelligens

Den uppkopplade världen ger oss data i överflöd. Vi ska bara ta vara på den och raffinera den till ett effektivt drivmedel för vår affär. En modern digital ledare använder data för att ta intelligenta beslut som skapar mervärde för kunden och bolaget.

Innehåll

I det enorma mediebruset är innehållet det som får människor att stanna upp för att se, lyssna, läsa och agera. Kommunikationen med kunderna måste uppgraderas till att bli inte bara relevant, utan ultra-relevant. Vi måste använda den intelligens vi får från data och information, för att gå från att tro till att veta allt om kunden. Först där och då kan du skapa ett verkligt relevant innehåll och förmedla det på kundens villkor.

Individualisering

Den digitala världen är ett postmodernt samhälle som har individen i centrum. Det räcker inte att, ur ett interaktionsperspektiv, tänka målgrupp. I en digital och mobil värld måste vi utgå från individen och skapa en användarresa som engagerar. Google benämner detta Micro Moments, att nå enskilda individer just där de är, på väg nånstans med mobilen. Hur ser dina användare eller kunder ut? Var befinner de sig, vilka plattformar finns de på och hur når du dem bäst för att interagera?

Intäkt

Intäkter för att finansiera verksamheten, men det är inte längre säkert att det är slutkunden som genererar dem.

Några frågor er att ta vidare:

  • Är ni en datadriven eller känslodriven organisation?
  • På vilket sätt använder ni er av data?
  • Hur tänker ni kring innehållsmarknadsföring, finns det ens på tapeten?
  • Tänker ni målgrupp eller vill ni nå individen genom digitala medier?
  • Vad har ni för mål och mäter ni effekten av er digitala marknadsföring?