Hur beter du dig som ledare?

Genom att belöna dina medarbetare kan du få dem att göra det du vill att de ska göra. Men om du vill att de ska ta ett större ansvar och tänka själva får belöning motsatt effekt.

Ledarcentrum vid Försvarshögskolan bedriver forskning om ledarskap. De senaste rönen visar att destruktiva ledarbeteenden är långt mer skadliga än man tidigare trott. Det visar sig att passiva destruktiva beteenden över tid, såsom feghet, osäkerhet, upplevas som rörig eller otydlig, kan få mer djupgående negativa konsekvenser än mer uppenbart dåliga beteenden som arrogans, orättvisa, hot, bestraffningar och överkrav.

Så hur ska man då bete sig som ledare? Alla har vi ju både bra och dåliga sidor. Den goda nyheten är att det går att göra något åt det, och en bra början är insikt om ditt beteende i olika situationer.

Det förhållningssätt som forskningen visar har tydligast påverkan på resultatet är Försvarhögskolans koncept Utvecklande ledarskap (UL). Det är också den ledarmodell som visats sig vara mest lämpad att leda 80- och 90-talister.

Det handlar inte om att du som ledare måste vara perfekt och inte får göra fel. Men du bör lägga kraft på att minimera det som klassas som destruktiva beteenden, eftersom det krävs fem gånger fler goda beteenden för att reparera skadan av dem.

Ulf Rosenberg är handledare på IHMs öppna och företagsanpassade ledarprogram och certifierad på Försvarshögskolans koncept UL. Vi ringer upp honom och ställer den självklara frågan:

– Men om det här är så bra borde väl alla företag skicka sina chefer på utbildning?
– Som part i målet svarar jag stort JA på den frågan. Det blir fler och fler företag som också gör det, och de som tvekar känner förmodligen att de inte vet vad de får tillbaka.

- Vad säger deltagarna själva att utbildningen har gett?
- Medarbetarna trivs bättre på sitt arbete, ansvarsfördelningen blir rakare och engagemanget ökar, är det korta svaret. Vi mäter också utvecklingen i monetära mål, och resultatet är förbluffande.

Tina Gustavsson, Unionen Chef, har gått flera ledarprogram innan hon gick på IHM. Vilka insikter fick hon kring sin roll som ledare?

- Jag har blivit medveten om mig själv och kan möta mina arbetskamrater och familj på ett helt annat sätt. Jag känner mig stabil och genuint trygg i min roll, och eftersom jag möter många chefer i mitt jobb är det viktigt för mig att utstråla den tryggheten. Jag har verkligen tagit till mig förhållningssättet att vara en utvecklande ledare. Jag är en ledargestalt och det kommer naturligt. Privat har min kommunikation med familjen blivit otroligt mycket bättre. Jag har en bonustonårsdotter hemma, och jag har blivit mycket bättre på att möta henne.

- Du har gått flera andra ledarskapsprogram. Jämfört med ditt tidigare sätt att se på ledarskap, vilken är din största insikt?
- Det finns ju så många ledarskapsteorier, men Utvecklande ledarskap är själva paraplyet, och alla andra stilar faller in under det. Det är ett sätt att vara, och när du väl är i det kan du få användning för de andra teorierna. Det är en förändringsprocess, ett förhållningssätt.

UL är ett förhållningssätt som utgör fundamentet i två av våra program:

  • IHM Utvecklande ledarskap (2+2 dagar)
  • Verksamhetsutvecklande ledarskap (9 dagar fördelat på 4 block)