Har du förtroende för din chef?

Är det ok för chefer att exponera sig på facebook/instagram eller andra sociala medier på ett sätt som kan missuppfattas eller vara stötande för deras omgivning?

Var går gränsen mellan vad som är ok och inte ok för att man ska tappa förtroendet och tilliten till sin chef?

Enligt många är tillit och förtroende en av de viktigaste ingredienserna i ett företags framgång. Men ofta pratar man då om chefernas förtroende och tillit till sina medarbetare. Tillit och förtroende, oavsett typ av relation, både professionellt och privat, är två av grundstenarna i min syn på ledarskap.

Ett företag med en kultur, där det finns förtroende och tillit för såväl chefer, kollegor och medarbetare, stärker varje relation oavsett, om den är intern eller extern och kan dessutom öka hållbarheten, den potentiella lönsamheten, individuell och företagsmässig framgång. I längden kan ett starkt förtroende även öka flexibiliteten i beslutsfattandet.

Men hur bygger och utvecklar man tillit och förtroende? Ett viktigt första steg är att reflektera över vad det är, och hur det fungerar.

Visa vägen

Upplever människor i din närhet att du visar förtroende – genom vad du säger, vad du gör både på arbetsplatsen och i sociala sammanhang? Handlingar säger mer än ord. Att bygga förtroende och tillit kan vara en tidskrävande arbetsuppgift, som kräver att vi tar ansvar för våra handlingar. Bra kommunikation och en nypa ödmjukhet skadar aldrig. Ett företag är i min mening bara så förtroendeingivande som dess chefer är.

Alla i ledande positioner måste visa genom sina handlingar - det sätt de vill att verksamheten ska uppfattas, drivas och hur de vill att människor ska bli behandlade. Företagskulturen börjar med att cheferna själva måste leva som de lär, dvs själva leva upp till den kultur de vill de anställda ska anamma. Om cheferna vill att gruppmedlemmar och kollegor ska ha förtroende och tillit till dem, behöver de själva visa att de har tillit och förtroende för dem de leder.

På jobbet och privat

Den personliga integriteten, oavsett chefens ledarkompetens, karisma, eller expertis, är ovidkommande om han eller hon inte känns trovärdig både på jobbet och andra delar av sitt liv.

Ett problem som kan uppstå genom att fler och fler exponerar sina ”privata” liv i olika sociala medier är att allt finns lättillgängligt och ofta helt publikt. Dvs, även om de har en stor kompetens och kunskap på arbetet och de arbetar för en få kultur av förtroende och tillit, kan deras exponering på de sociala medierna göra att medarbetarna till viss del tappar tilltron för chefen.

Pålitliga människor, som inger förtroende och tillit, är pålitliga både på arbetet och på hemmaplan, dvs på sin fritid. Att fortsätta visa respekt, att tänka på andras välmående, och att uppträda på ett förtroendeingivande sätt slutar inte att vara relevant bara för att man lämnar kontoret.

Människor, oavsett om de är chefer eller inte, som inte lever upp till de krav som människor ställer, avseende både tillit och förtroende, skapar antagligen inte ett bestående förtroende hos kollegor, medarbetare, leverantörer eller kunder. Det är svårt att fejka en bra karaktär och förr eller senare kommer det att komma ikapp även på arbetsplatsen.

Vi lever i en tid där de flesta av oss till och från sätter oss och googlar, antingen namn på potentiella nya chefer eller medarbetare, nya leverantörer eller potentiella nya arbetsplatser, och jag har svårt att tro att vi inte påverkas eller reagerar om det i sökningen dyker upp relativt aktuella bilder eller texter av tvivelaktig karraktär.

Den som vill bygga och utveckla förtroendet och tilliten hos sina medarbetare, måste börja med att titta sig i spegeln och rannsaka sig själva för att se om de verkligen har den personliga karaktären och integriteten som är en del av själva grunden för mellanmänsklig tillit.

Företag som har chefer, ledare och medarbetare som har integritet både på arbetsplatsen och privat tror jag har en större chans att bygga förtroende både uppifrån och ner och även nerifrån och upp.

Tills nästa gång,

Madeleine

Madeleine von Gyllenpalm är en av grundarna och VD för SitServ Nordic AB, som bl a certifierar IHMs handledare i Situational Leadership.