Har du ”checkat ut” från jobbet eller är du fortfarande inkopplad?

Jag vet att det redan har skrivits och pratats mycket om Gallups senaste undersökning ”State of the Global Workplace”: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide”, men känns som det ändå finns en hel del kvar att säga. Enligt udersökningen är endast 13% av världens alla sysselsatta människor nöjda eller engagerade, dvs resterande 87% är antingen oengagerade eller ”aktivt bortkoplade" på jobbet dvs de är känslomässigt bortkopplade från sina arbetsplatser vilket leder till att de är mindre benägna att vara produktiva. Vilket tyvärr betyder att merparten av alla medarbetare i världen ”hatar” sina jobb. Är du en av dem som går till jobbet bara för att kunna få ut din lön eller går du dit för att du faktiskt känner dig iallafall något engarerad och motiverad av vad du gör?

Vad betyder det att vara engagerad? En definition av engagemang är viljan att göra bra ifrån sig och att vara en del av framgången. Jag tror att de flesta av oss är överens om att engagerade medarbetare skapar en mer fulländad och produktiv arbetskraft och att det i sin tur förenklar livet för alla ledare men framför allt gör att företaget mår bättre och blir mer framgångsrikt. Med detta synsätt är produktivitet och framgång en funktion av engagemang. Men hur kan vi få en mer engagerad arbetskraft vilket med Gallups siffror i färskt minne kan kännas som något av en utopi.

Vad tror ni är den viktigaste drivkraften för att medarbetare ska känna engagemang? Enligt flera undersökningar är det ledaren som är direkt ansvarig för 30 % av medarbetarnas engagemang . Denna andel går upp ytterligare 30% när du lägger till inflytandet en ledare har genom att tillhandahålla tillräckliga resurser och stöd till teamet. Har ni hört ordspråket: "People leave managers not companies". Dvs de flesta som säger upp sig lämnar inte sin anställning pga företaget i sig utan pga sin chef. Så chefer det är dags att vakna upp och se sanningen att även du behöver vara engagerad, och börja investera i dina medarbetare och lära känna dem och vad som motiverar dem.

”Corporate Leadership Councils” forskning visar att när chefer fokuserar på styrkorna hos de anställda ökar medarbetarnas prestationer och om chefernas fokus låg på medarbetarnas svagheter minskade prestationerna vilket känns ganska självklart. Så för er som läser detta vad fokuserar du som chef på hos de du arbetar med, eller vad fokuserar din chef på hos dig? Har du någon aning om vad dina styrkor är och vilka gruppmedlemmarnas styrkor är och har arbetsuppgifterna tilldelats enligt styrkorna? Om du inte vet eller är osäker, ta en stund och tänk igenom vad du vet om din personal men även om dig själv. Eller ännu bättre, ha ett samtal med dem och fråga vad de är bra på och be dem att ge dig konkreta exempel. De flesta av oss vill använda och utveckla våra styrkor och prata om dem vilket ofta leder till lite mer entusiasm och energi för det som behöver göras. Som chef bör du utforma teamets utvecklingsplan med utgångspunkt från personalens styrkor. Tyvärr känns det som om en vanligare bild är att chefer ofta fokuserar på svagheterna och försöker lösa problem utifrån att utveckla de svaga sidorna. När du sitter ner med de enskilda individerna för att sätta mål, se till att engagera dem kring hur de kommer att använda sina styrkor för att leverera och uppnå sina mål.

Mer feedback är också ett sätt att få mer engagerade medarbetare. Flera undersökningar visar att en av de största drivkrafterna hos hög presterande anställda är att de får rättvis, ärlig, informell och korrekt återkoppling – och att de inte behöver vänta på det i bästa fall årliga utvecklingssamtalet. Eftersom en av ”hemligheterna” för mer engagerade medarbetare är återkoppling betyder det att många chefer framöver får en hel del att göra för att vända trenden med allt mer ”bortkopplade” medarbetare! För vissa av er, kommer det att vara enkelt och naturligt att ge kontinuerlig feedback och för vissa kommer det att vara svårare och mer utmanande. Avslutningsvis uppmanar jag er alla att hitta ert eget engagemang, vad är det som driver dig och din vilja att göra bra ifrån dig!