Hållbarhet förankras bäst i myllan

Jag hör ganska ofta människor säga att det viktigaste i hållbarhetsarbetet är att förankra det i styrelsen.

Ganska länge trodde jag det själv. Att det var det som var det viktigaste, men lite äldre och även kanske lite visare så vill jag hellre påstå att hållbarhet bäst förankras i myllan. Det vill säga där vi står och där vi verkar och bland folk i vår närhet som vill vara med och förändra.

Naturligtvis behöver vi ju förankra beslut på rätt plats i organisationen. Men, om vi ska prata hållbarhet som förändrar vår omvärld på ett strukturellt plan, hållbarhet som leder till en annan utveckling än den som är negativ för så väl oss som kommande generationer, då är det lika viktigt, eller kanske till och med viktigare, att vi förankra vårt arbete i myllan och inte bara i styrelsen!

Låt mig ge några exempel.

För ett tag sedan gick jag en utbildning som handlade om hur man ska jobba med mänskliga rättigheter, närmare bestämt Barnkonventionen, i idrottsföreningarnas barn- och ungdomsverksamheter. Bland det först som sades var just ”Det är viktigt att förankra arbetet i styrelsen”. Ja, men min upplevelse är att de flesta ideella föreningar drivs av människor som just står med båda fötterna i myllan.

Det är så klart bra och viktigt att styrelsen är med, men om man ska jobba med lika värde, mot mobbing och kränkningar så behöver det ske ute i ungdomslagen. Om föreningen ”bara” har en övergripande strategi kommer man inte så långt tyvärr.

Vill man stoppa mobbing och kränkningar på riktigt så är det min bestämda uppfattning att det krävs eldsjälar som brinner för den förändringen och vill kavla upp ärmarna och ge sig ned i myllan.

Ett annat exempel, eller snarare utmaning är att styrelsen ofta kan uppleva hållbarhetssatsningen som enbart en kostnadspost som är svår att räkna hem. Hållbarhet har ju ofta ett längre perspektiv än vad företagets strategiska horisont sträcker sig. Det kan då leda till att man förvisso fattar hållbart bra beslut, men tillika beslut som faktiskt skulle kunna vara ännu bättre om de först förankrats i myllan och därefter landade på styrelseagendan som riktigt bra exempel på aktiviteter inom företagets hållbarhetsarbete.

Vill även tro att de är både strategiska och skapar värde inom bolaget. Hållbarhet blir ju per definition strategiskt per automatik.

Ska vi jobba med en hållbar utveckling. För en hållbar utveckling. Då räcker det inte att vi är hållbara. Då måste vi ned i myllan och så (läs: påverka) frön som växer till handlingar och hållbara tankesätt som inte bara räcker till oss själva utan lika mycket påverkar andra utanför våra egna grupper, företag och organisationer.

Håller du med?