"Hållbarhet börjar i kundrelationen"

Under årens lopp har hon haft många ledande befattningar i olika branscher och styrelseuppdrag. Nu har Jeanine Öhrstedt Holmgren tagit plats i stiftelsen IHM:s styrelse, och jag träffar henne för att få veta vad hon tror på, vilka erfarenheter hon kan bidra med och varför utbildning är viktigt.

- Hej Jeanine och välkommen till IHM! Du är civilekonom från Handels i Göteborg i botten. Vad är du i toppen?

- Haha, jag är nyss hemkommen från Indien och en fantastiskt spännande kurs i ayurveda kombinerat med personligt ledarskap. Vi bodde på Indiens första ayurveda certifierade sjukhus med en holistisk syn på människan. Vi åt enbart ayurvedisk mat, gjorde yoga och deltog i workshops med uppgifter mellan passen. Mycket givande!

Jag har faktiskt kompetensutvecklat mig under hela mitt yrkesliv och ser det som en förutsättning för att förändras och själv kunna förändra. Jag har också skickat många medarbetare till IHM under årens lopp.

- Detta är ditt sjunde styrelseuppdrag, vad har du lärt dig på vägen?
- Jag fick mitt första uppdrag 2006, och sedan dess har jag gått igenom flera utvecklingsfaser. Jag brinner för att styrelsen ska stötta VD och ledningsgrupp så att man breddar kompetensen. Jag jobbar själv som VD och vet hur lätt det är att falla in i den operativa rollen, och risken är då att det dagliga äter upp det man skall göra imorgon.

Det är en utmaning att vara ett litet bolag i Sverige och här kan styrelsen hjälpa genom att spana in i framtiden och besluta vad som ska göras. VD:s uppdrag är hur det ska göras. På så sätt kan styrelsen bli bolagets redskap för att skapa långsiktighet.

- Du har tidigare erfarenhet av utbildningsbranschen – berätta.
- 2001 kom jag till NTI-skolan efter att ha startat ett utbildningsbolag i Bryssel. NTI-skolan var familjeägt och 2004 startade vi den första friskolan på gymnasial nivå. På den tiden var ordet friskola positivt laddat och lovande, det blev ju nästan ett skällsord senare. Vi drev KY-utbildning (det som senare kom att bli YH), gymnasium och vuxenutbildning.

Jag minns särskilt en distansutbildning för personliga assistenter som skulle bli undersköterskor. Många trodde inte att det skulle funka, men det gick jättebra och för min del var det underbart att se hur deltagarna växte med uppgiften. Det är det som är det roliga med utbildning - att se människor växa.

Vi såldes senare till Academedia-koncernen, jag var där i sju år, och det var en fantastisk resa. Efter det blev jag global utbildningschef på Nobel Biocare.

- Sju år, var det lång tid?
- Ja faktiskt, mitt liv går i femårscyklar, och jag brukar byta bransch när jag byter bolag.

- Du har också haft många roller i ledande positioner, t ex vd, sälj & marknadschef. Vilka utmaningar ser du hos svenska företag och hur skiljer de sig?
- Jag skulle säga att utmaningar är ungefär desamma, vi är ju alla människor. Det är lösningarna som skiljer sig åt. Vill du sälja internationellt har du en annan utmaning än om du vill fokusera på den svenska marknaden och lokala kunder.

- Hållbar affärsutveckling – vad innebär det begreppet för dig?
- Det är att bygga något långsiktigt hållbart – det ska håll över tid på alla nivåer. Det börjar med hållbarhet i kundrelationen, och där är Volvo ett praktexempel.

- Vilken funktion ser du att IHM kan fylla i en värld som kräver ett ständigt lärande?
- Jag ser att IHM kan bli den naturliga samarbetspartnern och vara länken mellan kunskap, kompetens och akademin. IHM-utbildningar är ju praktiska, verklighetsförankrade och och jag tycker det är viktigt att man har ett ben i akademin – båda behövs för framgångsrikt företagande.

- Tack för din tid, Jeanine, och välkommen till IHM!