Med träning utvecklar Linus Berg affärerna

Varje morgon klockan 04:30 ringer Linus Bergs alarm. Klockan 05.30 är han på plats på gymmet och efter drygt en timmes träning drar arbetsdagen igång 07:00. Trots denna järnhårda disciplin så avskyr affärskoordinatorn Linus Berg rutiner.

Linus Berg front 960x.jpg

– Jag gillar inte när varje dag är sig lik och trivs därför med min nuvarande arbetsroll där jag får vara väldigt kreativ och på resande fot, den senaste veckan har jag exempelvis varit i Stockholm, Jönköping, Norrköping, och Malmö.

Hur skulle du beskriva ditt arbete?

– Jag arbetar som affärsutvecklare för koncernbolaget Oleter Group som innefattar företagen OCAB: sanering och avfuktning, NHS: spolbilstjänster och MCM: relining över hela Sverige, samt nytillskottet inom bygg-skadeutredning Planea.

Vi möter upp Linus på ett Rosencaféet i centrala Göteborg. Klockan är 10:00 på morgonen och Linus har redan hunnit med två möten efter sin morgonträning. Det händer att han sitter på kontoret i västra Göteborg, men det är vanligare att han distansarbetar från caféer eller rör sig runt i Sverige i jobbet att utveckla de 30-tal bolag och 1300 medarbetare som Oleter-koncernen består av. Linus gillar inte att sitta still.

Bli certifierad affärsledare

med Business Executive Degree

– Jag hjälper till att strukturera upp bolagen, vilka mötesforum vi ska ha, hur vi ska agera i ledningsgrupper och så vidare. I arbetet förtydligar vi bland annat kommunikation, processer och strategiska mål.

Vad är viktigast för att få till en bra företagsstruktur?

– Delaktighet, att skapa förutsättningar för att medarbetare ska känna sig delaktiga i verksamhetens styrning och mål. Förändrar man de beslutsfattande processerna så att fler får chansen att påverka, så ökar också drivet i hela verksamheten.

Från HV71 till affärsutveckling

Linus kommer ursprungligen från Jönköping där han liksom sina bröder växte upp i nära relation till familjeföretaget Ocab Jönköping & Skaraborgs län AB som pappa Stefan drivit i många år. Idag är mellansonen Niklas avdelningschef för avfuktning vid OCAB, äldsta sonen Robert är regionchef för verksamheten i Jönköping och yngsta sonen Linus utvecklar affärerna för koncernen.

– Jag älskar min familj, vi umgås jättemycket. Jag har totalt åtta syskonbarn och vi brinner för att laga mat, umgås, träna, ja röra på oss generellt, berättar Linus.

När fick du ta dina första steg in i bolaget?

– Jag började vid OCAB redan när jag var 12, 13 år. Jag klippte gräs och sedan när man blev äldre började man sommarjobba med sanering och rivning.

Därefter tog ishockeyn över, först för moderklubben HC Dalen och sedan HV71, hockeygymnasium och vinst i TV-pucken. En stor del av Linus tävlingsinstinkt och ledarförmåga föddes i den miljön, men tyvärr fick hockeyn ett abrupt slut under en träning då det ena nyckelbenet krossades och en 15 cm titaniumskena opererades in.

"Det var Business Management som la grunden till hur man analyserar verksamheten och använder affärsmodeller."

Hockeykarriären i Jönköping var över, istället träffade Linus på en tjej som lockade med honom till Göteborg. Beslutet passade familjen bra och efter några år gav sig Linus in i Ocab Väst som befann sig i en stark tillväxt.

I och med flytten började Linus ta en allt större roll i företaget som befinner sig i ett generationsskifte. I den processen ville Linus införskaffa sig en djupare förståelse för affären vilket ledde honom till IHM Business School och den två-åriga utbildningen till marknadsekonom DIHM.

Linus-Berg_3.jpg

– Jag började med Business Management men beslutade mig ganska omgående att fortsatta studierna Business Finance, Projektledning och så Business Caset.

Hur upplevde du DIHM-utbildningen?

– Väldigt hands-on, speciellt Business Management och Business Finance. Det var Business Management som la grunden till hur man analyserar verksamheten och använder affärsmodeller.

Hur skilde sig de båda kurserna åt?

– Om Business Management var grundläggande och nyttig för affären, så gjorde Business Finance att jag förstod ekonomi, poletten trillade ner. Exempelvis att förstå kalkylering och hur vi kan fastställa rätt avkastningskrav för den specifika branschen. Vi fick svar på frågor som: Vad är det som gör att vi får rätt pålägg och en uppnår en tillfredsställande marginal samtidigt som vi är konkurrenskraftiga? Ska vi sälja på kvalité eller kvantité.

Hur kan Business Management utveckla dig?

Ta reda på svaret med ett smakprov på utbildningen

Förutom fortsatt affärsutveckling inom Oleter väntar nu den avslutande delen av Linus IHM-examen i höst – DIHM plus.

"Jag är jäkligt hungrig på att spinna vidare här"

— Jag ville sätta ett slut på mina studier på IHM och få det mer konkret att jag har den här behörigheten, men samtidigt vill jag få en nyttig påminnelse, det var trots allt 3-4 år sedan jag diplomerades vid IHM.

Hur länge tror du att stannar i familjeföretaget?

— Jag är jäkligt hungrig på att spinna vidare här, så jag är inte på väg från företaget utan vill snarare ta en större del och sätta min personliga prägel på verksamheten.

Marknadsekonom DIHM

I studiegången till att examineras som marknadsekonom DIHM ingår fyra utbildningar varav Business Management och Strategic Business Development är obligatoriska moment. Här följer samtliga utbildningar som ingår i IHM:s DIHM-portfölj.

https://www.ihm.se/globalassets/landningssidor/landningssida-lu/hander_pa_dator640x320.jpg

Business Finance

Utveckla din förmåga att påverka och hantera företagets finansiella styrning.

IHM Business Finance riktar sig till dig som är på väg in eller är placerad i en befattning där du har ansvar för ekonomiska resultat.

Det här är Business Finance
https://www.ihm.se/globalassets/landningssidor/distansutbildningar/distans-dihm/gms-block-bild-960x.jpg

Growth & Marketing Strategy

Denna utbildning lär dig behärska komplexiteten bakom en lyckad marknadsföringsstrategi, samt hur man i praktiken sjösätter och använder strategin för att skapa ett starkare resultat för både företag, medarbetare och kund.

Det här är Growth & Marketing Strategy
https://www.ihm.se/globalassets/bild-o-text-block-main-image-646x522/017_text-o-bild-block-main-image-646x522.jpg

Sales & Marketing Management

Utveckla ditt ledarskap inom marknad och säljarbete, och skapa förståelse kring hur ett marknadsteam och säljteam i nära samarbete kan skapa betydligt starkare resultat för din organisation.

Det här är Sales & Marketing Management
https://www.ihm.se/globalassets/landningssidor/landningssida-lu/verksamhetsstyrning.jpg

Verksamhetsstyrning

Lär dig balansera de faktorer som påverkar kundtillfredsställelse, resurseffektivitet och medarbetarnöjdhet.

Vi lär dig att sätta operativa mål, utforma och utveckla arbetssätt för högre prestation och gör den operativa styrningen begriplig (även för medarbetarna).

Det här är Verksamhetsstyrning
https://www.ihm.se/globalassets/landningssidor/landningssida-lu/projketledning_640x320.jpg

Projektledning

Förbättra din förmåga att leda projekt.

Vi lär dig att hantera och driva affärsprojekt i komplexa och dynamiska miljöer, med både traditionella och agila metoder.

Du läser en eftermiddag i veckan under en termin. 

Det här är Projektledning