Gen Y på den globala arbetsplatsen

En fallstudie från Trelleborg koncernen

Något som har diskuterats länge är 80-talisterna och deras intåg på arbetsplatserna. Hur kommer Gen Y att påverka den rådande arbetskulturen och företagets värderingar? Vilka krav kommer Gen Y att ställa på ledarskap och samarbete? Vilka motivatorer triggar Gen Y? Vad är det som skiljer “oss och dem” åt?

Att kunna svara rätt på dessa frågor är av högsta vikt för Trelleborg AB, en global koncern med över 15.000 anställda i 40 länder. Redan idag är 23% av de anställda världen över födda 1980 och framåt. Därför beslöt koncernen 2013 att genomföra en omfattande intern studie bestående av undersökningar och internationella workshops för att kartlägga Gen Y. Studien omfattade 1000 medarbetare från Gen Y och byggde på 5 fokusområden: Gen Y:s syn och förväntningar på ledarskap, kommunikation och samverkan, arbetsmiljö, personlig utveckling/karriärutveckling och motivation. Här kommer några av de viktigaste slutsatserna från studien:

Huvudanledningar varför Gen Y slutar på arbetsplatsen:

 • Otillfredsställande ledarskap
 • För att ägna sig åt ett intresse
 • För bättre karriärmöjligheter
 • P g a företagskulturen
 • För att de har nått “glastaket”

Gen Y värdesätter en välfungerande feedbackkultur inom det egna teamet och företaget generellt. Feedbackkulturen nämns som en av de starkaste motivatorerna.

 • Arbetsmiljön bör vara flexibel och ge möjlighet till sociala aktiviteter.
 • Kommunikation och samverkan bör vara tvärfunktionell och global och stödja byggandet av personliga nätverk.
 • Tydliga karriärsvägar och utvecklingsmöjligheter är viktiga. Erfarenhetsutbyte bör ske över generationsgränserna, t ex genom att även låta Gen Y bli mentorer.
 • Ytterligare en motivator är företagets tekniska standard, som bör vara uppdaterad och modern.

Studien tog också redan på hur Gen Y föredrar att lära in - en fråga som är mycket intressant för oss som arbetar med utbildning. Enligt studien är 3 punkter viktiga:

 • Att innehållet är av “cutting edge” (det mest aktuella inom området)
 • Att utbildningen ger möjlighet till aktivt deltagande
 • Att det ges möjlighet till feedback - åt båda hållen
 • Korta, dynamiska och interaktiva utbildningstillfällen som bygger på verkliga situationer ur arbetsvardagen och integrerar modern teknologi - et voilà pour Gen Y.

Studien tog också redan på hur Gen Y föredrar att lära in - en fråga som är mycket intressant för oss som arbetar med utbildning. Enligt studien är 3 punkter viktiga:

Att innehållet är av “cutting edge” (det mest aktuella inom området) Att utbildningen ger möjlighet till aktivt deltagande Att det ges möjlighet till feedback - åt båda hållen Korta, dynamiska och interaktiva utbildningstillfällen som bygger på verkliga situationer ur arbetsvardagen och integrerar modern teknologi - et voilà pour Gen Y.

En intressant observation under själva föreläsningen var att minst 95% av åhörarskaran i salen bestod av Baby Boomers och Generation X. Diskussionerna i rummet tecknade en ganska schablonmässig bild av Gen Y, med generaliseringar som: “Gen Y är inte intresserade av hårt arbete”, “De vill bara ha roligt”, “Gen Y saknar motivation”. Spännande blev det när en av de få representanterna från Gen Y tog mikrofonen och speglade attityden/fördomarna i rummet… vilket landade i att “OK, both generations, check your attitude!” :-)

Jag har gjort en egen liten uppföljningsstudie med min son (född 1990) för att ta reda på hans åsikt i frågan. (Han är van, han har fått agera försökskanin och bollplank många gånger under min karriär som konsult.) Han är först och främst intresserad av att få ett jobb. Sedan tycker han att det är viktigt med en bra arbetsmiljö och en bra chef som är rättvis och kan fördela arbetet. När jag fortsätter fråga säger han: “Men vänta lite, mamma… har ni glömt att ni var “Gen Y” när ni var unga? Det handlar ju bara om att förstå varandra som människor. Varför behöver ni lägga i generationsklyftor i frågan?” Han har en poäng där, tycker jag.