Går du igång på ordet effektivitet?

Nej, vem sjutton gör det?

Ordet har ju kapats och förvanskats så att vi förknippar det med SOPs och avskedsluncher, snarare än ett bättre arbetsklimat. Effektivitet har blandats samman med rationaliseringar.

Att effektivisera handlar om att med ett visst antal givna resurser och kompetenser få ut mesta möjliga av organisationen.

Att rationalisera handlar om att minska kostnader och bibehålla produktionen, eller att bibehålla kostnader och öka produktionen.

Jaha, det låter väl som typ samma sak? Men det finns en viktig skillnad: Effektivitet handlar om kompetens, samarbete, kommunikation och koordinering. Det handlar om bra relationer. Rationaliseringar handlar å andra sidan om ’ta bort’ och ’dra ner’. Inte sagt att det inte kan vara nödvändigt ibland, men det är en annan sak än effektivitet.

Jag samtalade med min gode vän och världens bästa föreläsare Janne Gunnarsson om detta. Janne beskrev följande modell av effektivitet:

Effektivitet är en effekt av bra koordinering mellan individer, grupper och andra organisationer. Bra koordinering kräver bra kommunikation. Bra kommunikation kräver bra relationer.

Tre saker bygger bra relationer inom organisationer:

  • Gemensamma mål som individer och grupper tillsammans strävar efter att uppnå
  • Delad kunskap om varandras situation
  • Ömsesidig respekt mellan individer och grupper.

Allt detta påvisat av forskning. Det är en modell som är fin. Skapar vi inte väl fungerande team, utan organisationer där alla bara tänker på det stuprör de själva sitter i, kommer vi aldrig skapa långsiktigt hållbar lönsamhet. Därför ska vi inte se effektivitet som ett eget väsen, utan ta tag i hela kedjan och då börja med relationerna.

Det är här möteskulturen kommer in. I goda mötesstrategier finns de tre stegen som skapar bra relationer inom organisationen. Och då goda relationer skapats finns förutsättningar för en bra kommunikation. Vid bra kommunikation inom organisationen kan vi skapa ett gemensamt synsätt på när och hur vi ska vara uppkopplade, för att kunna komma ner i ett gott arbetsflow och prestera på max. Vi behöver inte maila på kvällar, helger och semester. En bra möteskultur säkerställer också koordination mellan olika grupper, som skapar en bra effektivitet inte bara kortsiktigt utan också långsiktigt. Allt medan vi inte jobbar mer, utan smartare. Effektivare.

Stay gr8!//

Micke, mötesevangelist