Från mjölkbonde till företagsledare

Debatten om framtiden för svensk mjölk har länge varit het. Bilden av mejeribranschen som en problemtyngd näringsgren har växt i decennier och nu finns en motoffensiv – en affärsutbildning riktad direkt till svenska mjölkbönder.

Sedan slutet av 80-talet har antalet svenska kor halverats och mejeriföretagen minskat med nära 90 procent. Men det kanske mest relevanta är att mängden svenskproducerad mjölk “bara” har minskat med en femtedel under samma period. Slutsats: Svenska mjölkbönder har fått uppleva en strukturomvandling utan dess like - som om en bondes arbetsbelastning i vardagen inte vore tung nog.

Peter Kofoed, medlemschef vid Arla Foods, berättar att det nu råder ett stort engagemang inom Arla för att lyfta mjölkböndernas perspektiv, från den stressiga vardagen bland sysslorna på gården till en överblick över verksamheten - där strategi, delegering och ledarskap har mycket stor betydelse för resultatet.

Har du funderingar kring IHM:s utbildningar för företag?

Hög tid att nyansera en mörk bild

Att medias rapportering av den svenska mjölkindustrin varit dyster i åratal är något få kan ha missat. Peter Kofoed menar att rapporteringen påverkat både allmänhetens bild och mjölkböndernas självförtroende, vilket i många fall kan vara en del av problemet.

– Vi vill förmedla en mer optimistisk bild av svensk mjölkproduktion, och att fler ska våga gå ut och tala om att de tjänar pengar och att utbildningssatsningar sker. De är viktigt om vi ska kunna attrahera nya mjölkbönder. Om vi lyckas lyfta fram de positiva delarna kan en del av belastningen släppa. Vi har satsat på olika initiativ för att skapa en positiv stämning i branschen, och i samband med detta tog vi kontakt med IHM - ungefär samtidigt kom parallellt ett par andra utbildningar från andra aktörer som är mer eller mindre anpassade för mjölkbönder.

Sedan några månader tillbaka är affärsutbildningen igång i skolans lokaler i Stockholm. Affärsutvecklaren Johan von Walkendorff har varit med och utformat programmet och beskriver det så här:

– Den svenska mejeribranschen vill producera mer mjölk, det är kärnan i det här arbetet. Men mjölkböndernas hårda arbete gör att de har svårt att hinna lyfta blicken och sätta en affärsmässig övergripande plan för verksamheten. Man har bokföringen i den ena fickan, strategiplanen i den andra, samtidigt som man ska ta hand om medarbetare, grödor och kor - bönderna finner inget utrymme för att kunna andas och skapa en större personlig frihet.

Avreglering och global konkurrens

– Innan vi gick med i EU 1993 var mjölkhandeln reglerad. I dag är de svenska mjölkbönderna inte skyddade utan konkurrerar mot alla mjölkbönder på en världsmarknad där priserna sätts globalt och mjölken transporteras mellan olika delar av världen, säger Peter Kofoed,

Som exempel på den globaliserade mjölkhandeln kan nämnas att Arla i dagsläget exporterar 30 procent av all mjölk de producerar i Sverige. Samtidigt importerar Sverige en allt större mängd mjölk, exempelvis i form av billig ost, men även yoghurt har växt betydligt i popularitet.

– Det här gör att mjölkpriserna kan variera över tid. Nu ligger mjölkpriset någonstans runt 3,40, men för inte så länge sedan var det nere i 2,30 och då blir det ingen vinst för mjölkbönderna. Man brukar räkna med att bara foderkostnaderna ligger på ca 1,50 för 1 liter mjölk. Det gäller att vara effektiv om man ska få någon lönsamhet.

Peter Kofoed påpekar dock att det gäller att förstå utvecklingen rätt. Att många mjölkbönder har problem innebär inte att de står handfallna. Att gårdar sammanfogas till större verksamheter betyder inte per automatik något dåligt - utan kan snarare handla om nödvändig effektivisering.

– Det är fler gårdar som blir större. Nu börjar vi närma oss ett läge där gårdarna som växer i volym kan kompensera för merparten av tappen som sker när gårdar slutar, berättar han.

"Mjölkbönder är tusenkonstnärer - de kan ta mig sjutton allt!"

I arbetet med utbildningen har Johan lärt känna många svenska mjölkbönder och han är mycket imponerad av både deras ambition och kapacitet.

– Mjölkbönderna är tusenkonstnärer, de kan ta mig sjutton allt. De är elektriker, rörmokare, ekonomer, ledare och experter på mjölknäring. De är riktigt skickliga arbetare, men de behöver också kunna lyfta blicken. Det handlar om att tillföra verktyg och modeller, det handlar om att fånga affärsmöjligheter i en snabbt föränderlig affärsvärld och det handlar om att attrahera och utveckla talanger.

Vill du veta mer om affärsutbildningen för Sveriges bönder? Kontakta Johan Walkendorff.

Se fler exempel på våra företagsanpassade utbildningar här