Framgångsfaktorer vid generationsskifte

"Det måste bli rättvist. Det får absolut inte bli osämja mellan barnen. Det är mitt ansvar att se till det!"

Så säger många entreprenörer som står inför generationsskifte. Som både ägare eller grundare av ett bolag och samtidigt förälder är det lätt att tänka att det är ett ensamt ansvar att skapa ett rättvist skifte. Men i generationsskiften finns ingen rättvisa, och risken är att det istället skapas konflikter för livet.

Rättvisa är nämligen ett känsligt ämne, speciellt i familjer. Vem har inte hört ett barn skrika ”DET ÄR INTE RÄTTVIST!!” till sina föräldrar eller syskon? I familjen har vi testat rättvisa sedan vi var små. När ett familjeföretag ska byta ägare kan familjens inre dynamik från alla olika åldrar och tidsperioder aktiveras. Plötsligt blir någon tonårsrebell igen. Eller överdrivet följsam. Eller börjar kanske någon faktiskt skrika som en treåring?

Jag har hört rutinerade revisorer påstå att ”i generationsskifte finns ingen rättvisa”. Det låter dystert, men jag tror faktiskt att de har en poäng. Ekonomisk rättvisa räcker ofta inte.

Jag har mött exempel på företagarfamiljer där nu åldrande kusiner vägrat gå på varandras begravningar. Jag har mött syskon som klippt kontakten, kanske för resten av livet. Jag har sett kompanjoner som är noga med att aldrig vara på jobbet samtidigt. Alla har de varit inblandade i generationsskiften som på något sätt inte blev rättvisa. Varför går det snett? Går det ens att uppnå rättvisa?

Det finns även goda exempel att lära av! När vi i Familjeföretagarna stöttar i generationsskiften jobbar vi istället med rättvisa som process och upplevelse, inte som ett resultat eller ett absolut värde.

RÄTTVIS PROCESS, INTE RÄTTVISA

Rättvis process som metod bygger på insikten om att intellektuell och känslomässig bekräftelse är grunden för förändring. Det handlar helt enkelt om att se till att varje individs åsikter, tankar, kunskaper och känslor får komma fram innan beslut fattas. Om att göra plats för alla reaktioner, även de "barnsliga", men att säkra att besluten tas från en så vuxen plats som möjligt. På ett sätt låter det kanske enkelt, men det är sällan familjer tar tag i detta på ett ordnat sätt.

Det är så lätt att gå i fällan. Till exempel genom att som ägare/förälder på egen hand sätta sig med sin ekonomikonsult eller revisor och ta fram smarta lösningar på bolagsstrukturer, fastighetsöverlåtelser och investeringssparkonton som sedan presenteras för övriga familjemedlemmar alldeles för sent. De goda förebilderna har de samtalen igång regelbundet, under många år och de pratar om en större bredd av frågor.

Är du del av ett eventuellt generationsskifte? Hur kan du stödja processen och ta ditt ansvar för att ert skifte blir en så medveten och rättvis process som möjligt? Här följer två framgångsfaktorer och en länk till reflektionsfrågor att ladda ner:

FRAMGÅNGSFAKTOR #1: STARTA SAMTALET!

"Familjemöte", "Familjeråd", "Skiftesråd" - oavsett vad ni kallar det, se till att samla familjen och faktiskt prata! Strukturera samtalet - De tre grundläggande perspektiven är Företaget, Familjen och Ägandet. I familjeföretag flyter samtalet nästan alltid ihop, vilket gör det svårt att se klart. Ladda ner reflektionsfrågor här! Börja med affärsfrågorna, det är ofta lättast - speciellt om du eller någon i familjen läser på IHM! Uppdatera gamla sanningar - vem frågade senast storasyster eller lillebror om de har intresse för att gå in i företaget? Har någon faktiskt frågat rakt ut eller gissar du? Nej, ni pratar inte om det "hela tiden". (Det är vad många familjer säger, men det är sällan sant).

Ladda ner reflektionsfrågor här

FRAMGÅNGSFAKTOR #2: NYCKELBETEENDEN FÖR RÄTTVIS PROCESS

Kommunikation och uttryck – att var och en får möjlighet att uttrycka sig och bli hörd; säkerställ att var och en faktiskt upplever att de kan påverka. Tydlighet och förståelse – att ge direkt och korrekt information och fakta om såväl familjen som företaget och arbeta för att alla förstår varför beslut tas Konsekvens – att samma regler gäller för alla Villighet att omvärdera – villigheten att göra förändringar baserat på ny information eller nya situationer En uttalad intention att försöka tillämpa rättvis process i allt som görs

Baserat på boken "Handbok för generationsskifte – familjen, samtalen och den personliga vägen till beslut", Erik Hedblad (2017).

Erik Hedblad

Erik Hedblad är initiativtagare till Familjeföretagarna, en plattform för kunskap, möten och samtal mellan ledare i familjeföretag. Erik är även författare till Handbok för generationsskifte – familjen, samtalen och den personliga vägen till beslut (2017). Erik har studerat organisationspsykologi på avancerad nivå vid Stockholms Universitet och arbetar både med det mest personliga i coaching och samtalsterapi och med affärs- och organisationsfrågor som konsult. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, där han idag leder kurser i personlig utveckling.