Fokus på andras utveckling eller bara din egen?

Att veta vad som är viktigast och vad man själv har för fokus i sitt ledarskap är något som de flesta av oss kan behöva vara tydligare med.

Detta är första delen av tre i en serie om just fokus.

Att bli befordrad till chef betyder för de flesta att vi ser det som ett steg i vår egen karriär och fortsatta utveckling. Men vad innebär det egentligen att vara chef?

Vare sig vi vill det eller inte, innebär det oftast att vi själva ska stå tillbaka för att utveckla teamet. Många går så pass långt att ledningen till och med säger att om du inte vill utveckla andra är du inget ”chefs”-ämne. Vid chefrekryteringar är det bra att fråga: tycker du om att utveckla andra och hjälpa andra att uppnå sin fulla potential, dvs bidra till att växa både som person och karriärsmässigt?

I många fall är både chefer och anställda inte så intresserade av att hjälpa andra att utvecklas och göra karriär. Fokus ligger fortfarande för många på den egna karriären.

Det finns en princip som kallas Peters princip. Uttrycket syftar på processen där anställda blir befodrade som en belöning för att de är väldigt kompetenta i sitt nuvarande jobb, till exempel toppsäljaren blir befordrad till säljchef. Känns det igen?

Dessa personer fortsätter sedan ofta att stiga i organisationsleden tills de når en nivå där de till viss del blir inkompetenta. Konsekvensen blir i värsta fall en organisation, som är tungt bemannad av chefer som är dåliga på att leda. Hur är det i din organisation?

Detta mönster är något som företag inte har råd med och som på ett eller annat sätt behöver brytas. Många företag fortsätter att använda befodringar som enda karriärsmöjlighet, oavsett om man är intresserad av att leda människor eller inte. Chefer utvecklas trots allt för att de är genuint intresserade av att bidra till människors potential eller för att företaget satsar på sina chefer och ger dem bra utbildningsmöjligheter.

Vad erbjuds de chefer som inte är intresserad av att utveckla någon annan än sig själv - vad gör vi med dessa?

Madeleine