"Flow"

Det blir allt svårare att komma ner i flow. Det är i flow vi presterar och är mest effektiva. Kan du komma ner i flow under ordinarie arbetstid?

Pling! Ett SMS, en nyhetspush, ett mail, en instant messaging-konversation, en Facebook-kommentar… En notis som poppar upp på din telefon eller dator när du sitter och jobbar i det där oinspirerande excel-arket. Nog avbryter du det du håller på med för att istället kika vad som notisen gäller?

Kanske inte ett stort problem i sig? Det är ju skönt med en kort paus från monotona arbetsuppgifter då och då, så att man kan hålla tankarna fräscha. Men vad händer när det kommer ett pling var femte minut? Hur påverkas vår arbetsdag- och vi själv av dessa ständiga störningsmoment? För 14 år sedan kom Bodil Jönssons bok ”Tio tankar om tid”, där hon skrev om ställtid (tid att ställa i ordning, ställa av och ställa om). Då blev vi störda 13 gånger i timmen. Idag blir vi avbrutna 37 gånger i timmen.

Vår hälsa påverkas negativt av att ständigt vara uppkopplade. Ett ständigt inflöde av sms, statusuppdateringar och lättuggade nyheter stressar oss. Fler och fler forskare undersöker den psykiska ohälsan som följer av ett förbehållslöst användande av smartphones. Sömnbrist, inlärningssvårigheter, depressioner kommer i dess fotspår- det står klart. Problemet är att vi aldrig kopplar ner och därmed får koppla av.

Att kolla smartphonen 180 gånger om dagen (ja- det gör den genomsnittlige användaren!) är ju knappast något vi gör medvetet. Det är ett beroende som gör att vi hela tiden känner att vi vill kolla nyheterna (igen), facebook (igen) och instagram (igen).

För att komma ur detta beroende är det första steget att bli medveten om hur du faktiskt förhåller dig till din smartphone- notera varje tillfälle då du öppnar din telefon utan att egentligen faktiskt behöva det. Bestäm dig sedan för hur du skulle vilja ha det. Behöver du vara uppkopplad under hela din arbetsdag, eller räcker det med att kolla mailen under vissa tider? Kan du stänga av telefon, mail och andra applikationer under vissa tider så att du får koncentrera dig på en särskild uppgift?

Hjälpmedel på jobbet som mail och andra verktyg som skall vara hjälpmedel kan bli till stjälpmedel när vi inte funderat över hur och när vi ska använda oss av dem. Skaffa dig ett förhållningssätt genom att fundera över hur du vill använda mail, telefon och andra applikationer så att de faktiskt stödjer dig!