De tog publiken in i kundens huvud

I veckan presenterade Erik Modig sin påverkansmatris inför fullsatta IHM-lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tillsammans med två IHM-lärare lyckades han ta publiken rakt in i kundens huvud.

Mia Flygring, Erik Modig och Tony Leidenkrantz föreläste i Göteborg och Malmö.

Erik Modig inledde seminariet i Göteborg med att lyfta en problematik som marknadsförarna bland åhörarna kände väl igen. Att det finns hundratals teorier om effektiva marknadsföringsmetoder, men att få känner till i vilka situationer som respektive teori bör tillämpas.

– På marknadsavdelningar går ofta 50 procent av tiden till samtal om hur marknadsföring fungerar, det vill säga 50 procent av arbetstiden går helt till spillo, sa Erik Modig från scen.

Frågan om hur marknadsföring fungerar har blivit Erik Modigs kall i livet. För att lyckas ta reda på svaret har han forskat i åratal och lusläst över 100 böcker om vetenskapen bakom marknadsföring.

SE EN KORT FILM MED ERIK MODIGS TANKAR OCH BÄSTA RÅD EFTER SITT SEMINARIUM PÅ IMH

– I de här böckerna finns 434 knep för att lyckas med marknadsföring, berättar Erik och beskriver hur han kategoriserat knepen för att skapa en förståelig helhetsbild.

Enligt Erik Modig är 158 stycken av de här teknikerna lämpliga för att väcka intresse i kundens huvud, 153 stycken är lämpliga för att skapa minnen av tjänst/produkt/varumärke i kundens huvud och 123 stycken passar för att lyckas med konsten att påverka kundens beteende.

– I min matris finns tre system i kundens huvud som alla marknadsförare också bör ha koll på, antingen är kunden högengagerad tankemässigt, lågengagerad tankemässigt eller emotionell. Det här skapar en 9-fältsmatris.

Läs mer om Erik Modigs bakgrund här

Desto mer exempel Erik Modig ger från scenen desto tydligare blir det hur hans påverkansmatris fungerar. Vill man exempelvis väcka intresse hos kunden gäller det att veta var kunden befinner sig rent tankemässigt - är kunden på ett engagerat och rationellt humör passar exempelvis 46 marknadsföringstekniker för att väcka intresse.

Vill man däremot påverka beteende och har att göra med kunder som för tillfället styrs av känsloargument så passar 52 andra marknadsföringstekniker.

Enligt Erik Modig kan samtliga 434 knep han funnit i sin forskning appliceras i verkligheten så länge man urskiljer vad man vill åstadkomma med sin marknadsföring (antingen väcka intresse, skapa minnen eller påverka beteende) och var ens kunder befinner sig i rent mentalt (högengagerad, lågengagerad eller emotionell).

– Täcker ni alla de här aspekterna så lovar jag att ni får ett bättre resultat, säger Erik Modig från scen innan han avslutar sin del av seminariet.

Läs mer om Erik Modigs tankar och teorier här

Satsa på varumärket

Efter Erik Modig höll IHM-läraren och varumärkesexperten Tony Leidenkrantz en föreläsning där han fokuserade på hur man får sitt varumärke att växa i takt till kundernas förändrade köpbeteende. Slutsatserna han presenterade var att företag bör arbeta mer med varumärkesbyggande marknadsföring än de gör idag - han tipsade också om att fokus på marknadspenetration bör prioriteras framför fokus på kundlojalitet. På seminariet i Stockholm hölls detta föredrag av Calle Peyron.

Har du frågor om våra utbildningar inom affärsutveckling?

Prata med våra erfarna rådgivare - de guidar dig rätt


Skapa smarta team

Mia Flygring, affärsområdeschef och lärare på IHM, avslutade seminariet med att ge två stående tips till publiken. Skapa smarta team mellan avdelningarna i organisationen och fokusera på kunden.

– Företag har fortfarande en jättemur mellan sälj och marknad, vi är fortfarande kvar där vi var för tio år sedan, men det håller inte idag. Idag är det kunderna som söker oss och därför måste hela företaget jobba tillsammans för att möta kunderna, sa hon från scenen.

Läs mer om Mia Flygrings tankar om företagsutvecklingen här

Efter seminariet haffade vi Erik Modig igen för några avslutande kommentarer.

Vad var det viktigaste som togs upp under seminariet idag?

– Det viktigaste är att man ser helheten, att man inte fokuserar på en typ av marknadsföring isolerat i sig, utan att man ser att marknad hänger ihop med sälj som hänger ihop med kommunikation.

När vi frågar Erik Modig vad han anser att åhörarna bör ta med sig från seminariet till sitt företag så svarar han med glimten i ögat:

– De första de borde göra är att säga till alla att: Kom, nu tar vi ett mötesrum så ska jag förklara hur marknadsföring fungerar.