En förändrad omvärld

En förändrad omvärld kräver att vi anpassar vår kunskap och kompetens. Svante Randlert pratar om hur pandemin har påverkat kundens beteende och behov, och hur vi måste agera för att möta det.

Innan pandemin gjorde vi saker för att vi ville göra dem, men under pandemin gjorde vi dem för att vi blev tvungna, på grund av en förändrad omvärld.

Förändring är detsamma som att förändras, och under pandemin så började de flesta av oss att förändras, just för att vi var tvugna till det. När tillräckligt många förändras, då är samhället och våra organisationer i förändring.

Kundbeteende, önskemål, förväntningar och utmaningar? Kunderna hade ett behov innan pandemin, men idag är det något helt annan. För att ni ska vara med i matchen och fortsatt vara relevanta för kunden, behöver ni matcha kunden nuvarande behov.

Men har er organisation den kunskapen som krävs för att möta kunden förändrade behov? Och vad gör ni för att möta kundens framtida behov?

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/master-ctas/tjej-tittar-ut-960x450.jpg

Vill du nå nya nivåer i din professionella roll?

Våra rådgivare kan guida dig vidare

Kontakta oss