En apa som liknar dig

Jag är genetiskt sett mer lik en apa, än en afrikansk elefant är lik en indisk.

Du också. Män är djur. Kvinnor likaså. Om detta berättade min branschkollega Rebecka Eriksson från Briza, en av talarna Möteskulturdagen, som vi arrangerade i april. Rebecka är utbildad biolog, så hon vet vad hon talar om!

Hon pratade om vikten av att komma ihåg djuret i oss när vi designar våra möten. Det är inte fluffigt hippie-snack- det handlar om att vi ska se till att alla kan tillgodogöra sig den information som delges under ett möte. Mötesledaren kan till exempel skapa ro i flocken genom att se deltagarna i ögonen när de kommer. Det är en absolut grundläggande nödvändighet att alla mötesdeltagare ska känna sig välkomnade och behövda under mötet. Toapauser, fika, sömnbehov och så vidare är heller inget man kan fuska med om man är ute efter ett effektivt möte. Har vi inte fått basbehoven tillfredsställda, kommer våra hjärnor vara fullt upptagna med att försöka komma till rätta med det. Det blir ganska lite kapacitet över till att fokusera på mötet då.

Stora organisationer har oftast koll på sådana saker när stora möten planeras. Men vad gäller interna möten, tillåts betydligt mer fusk. Troligtvis ser vi kostnaderna tydligare när det gäller större event, och är därmed mer medvetna om hur tiden bäst ska spenderas. Men den största mötesutgiften företag har är de mer blygsamma interna mötena. Här försvinner årligen 170 miljarder kronor årligen i dåliga möten i Sverige. Det är dags att ändra på det. Och det gäller att få grundkonstruktionen rätt!

Tänk på det nästa gång du ska ha möte på kanelbullens dag: Serverar du inte dina deltagare en kanelbulle samtidigt som grannmötet erbjuder varma, väldoftande bullar kommer dina deltagare ha sitt fokus någon annanstans än på ditt möte. Det är mänskligt. Alternativt djuriskt. Sak samma.

Stay gr8!

Från en apa till en annan,Micke Darmell

Mötesevangelist och grundare av företaget gr8 meetings som hjälper organisationer att förbättra sin interna möteskultur.