Dör Blocket och vad händer med Schibsted?

Ja, dagens dramatiska rubrik kommer sig av nyheten (det har pratats ett tag om detta i och för sig) att Facebook lanserar sin köp- och säljsida Marketplace i Sverige och på 16 andra europeiska marknader inom några veckor.

Exakt hur den kommer att se ut och fungera vet jag inte i dagsläget, men det är sagt att det ska vara helt gratis för användarna att både köpa och sälja. Kombinera det med att konsumenten redan idag befinner sig på plattformen så är det inte svårt att se hur svårt det blir för konkurrenterna.

Att kommersiella aktörer släpps in på plattformen tar jag för givet, och kopplat till det kraftfulla marknadsföringsverktyg som redan finns idag, med all bakomliggande data som man kan använda, så tror jag att det här blir ett riktigt kraftfullt verktyg för framtida affärer.

Att spå Blockets död känns kanske inte så oväntat i det här fallet, och det blir ytterligare ett bevis på hur fort uppgång och fall kan gå i den digitala världen. Men hur det kommer att gå för Schibsted kommer att bli spännande att följa.

Schibsted, den norska mediekoncernen, grundades 1839  och har idag 6.900 anställda i 29 länder, ca 1.300 av dessa jobbar i Sverige. Flaggskeppen i koncernen är Verdens Gang och Aftonposten men det är inte där de stora vinsterna ligger.

Schibstedkoncernens omsättning uppgick 2011 till 14,3 miljarder norska kronor och redan då stod den digitala affären för ca 55% av vinsten, med företag som Blocket och BytBil, och jag kan tänka mig att de siffrorna är mycket högre idag. Så…

…det är nog en nattsvart dag på norska börsen idag och många människor i koncernen som känner en oro för framtiden när ytterligare en mediajätte ruckas i grundvalarna.

Aludd - Content strategist & creator för små och stora företag.

p.s. Det är nog mer än ett företag, förhoppningsvis, som kallar till extra möte idag för att se över sina försäljningskanaler, för det är många branscher, inte minst bilbranschen, som länge känt ett stort missnöje med Schibsteds styrka på marknaden, och dess förmåga att kapitalisera på sin ställning.