Det här behöver du veta om svensk E-handel 2024

Mauritz Söderlund är nyexaminerad E-commerce Manager och grundare till marknadsföringsbyrån Pelanox. I detta inlägg samlar han ihop 8 trender som alla e-handlare behöver känna till 2024.

#1: Lågkonjunkturens effekt på svensk e-handel

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur som sätter press på hushållens ekonomi och detta påverkar den svenska e-handeln märkbart. Höga räntor och inflation har minskat konsumenternas köpkraft, vilket återspeglas i e-handelns omsättning. I april 2024 uppgick e-handelns omsättning till 12,5 miljarder kronor, vilket är en minskning med 3 % jämfört med samma period förra året. Den ekonomiska situationen tvingar konsumenterna att tänka mer på plånboken, vilket syns i lägre genomsnittliga köpbelopp och ett större fokus på prisvärda alternativ.

#2: Internationell konkurrens och lågprisaktörer

En betydande del av den växande e-handeln i Sverige sker genom stora internationella e-handelsplattformar, särskilt från Kina. Temu är en av dessa plattformar som har haft stor genomslagskraft i Sverige. Dessa plattformar är populära bland yngre kunder. Andelen konsumenter som e-handlade varor från utlandet ökade till 21% i april 2024 från 18% året innan.

#3: Tillgänglighetsdirektivet

Äldre generationer börjar i högre utsträckning använda e-handel, vilket ställer krav på användarvänlighet och tillgänglighet för e-handelsplattformar. Tillgänglighetsdirektivet kräver att offentliga myndigheter och vissa andra organisationer ska göra sina webbplatser och mobilapplikationer tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, såsom synnedsättningar, hörselnedsättningar och motoriska funktionsnedsättningar.

Direktivet bygger på EU:s webb-tillgänglighetsdirektiv och säkerställer att digitala plattformar blir tillgängliga för alla. Direktivet godkändes av Sveriges riksdag och träder i kraft den 28 juni 2025.

#4 - Utfasning av tredjepartscookies

Stora webbläsare som Google Chrome planerar att slutföra utfasningen av tredjepartscookies 2024. Det innebär att webbläsare slutar stödja tredjepartscookies, som används för att spåra användares aktivitet över olika webbplatser för reklam och analys. Detta sker för att förbättra integritetsskyddet för användare.

#5 - ChatGPT, LLMs och deras effekt på sökbeteende

Traditionellt har människor använt sökmotorer som Google för att hitta svar på sina frågor, vilket ofta innebär att man måste besöka flera webbplatser för att samla information. Användare vänder sig dock i allt större utsträckning till ChatGPT och andra liknande Large Languge Models (LLM:s) för att få direkta svar på sina frågor istället för att söka information via traditionella sökmotorer. I takt med att dessa modeller blir alltmer avancerade, kan man förvänta sig en skiftning i hur företag väljer att arbeta med sökmotorsoptimering i köpresan.

#6 - Live commerce

Live commerce är en relativt ny trend inom e-handel som kombinerar säljprocessen med livestreaming. Ursprungligen startade trenden i Kina, men den har snabbt spridit sig globalt. Metoden kombinerar underhållning med shopping, vilket gör det möjligt för säljare att demonstrera produkter i realtid och interagera med kunder. Under 2024 förväntas live commerce fortsätta växa och utvecklas, samtidigt som fler svenska företag börjar anamma metoden.

#7 - Social commerce

Social commerce refererar till användningen av sociala medier och nätverk för att

underlätta e-handel. Istället för att besöka en traditionell webbutik, kan kunder köpa produkter direkt via sociala medieplattformar. År 2024 har detta fenomen blivit ännu mer framträdande, med plattformar som Facebook, Instagram och TikTok som spelar en central roll i hur konsumenter upptäcker, interagerar med och köper produkter.

#8 - Ökad efterfrågan på prenumerationer

Prenumeration som affärsmodell får allt större fotfäste inom e-handel. Globalt förväntas e-handelsabonnemang öka med så mycket som 71 % under de kommande åren. Matkassar, rakblad och djurfoder är exempel på produkter som kunder nu kontinuerligt får skickade till sina brevlådor. Många branscher försöker hitta en lämplig modell för sina produktgrupper. För vanliga köp innebär detta utan tvekan många fördelar, bland annat när det gäller förutsägbarhet och kundlojalitet. Utmaningen kan dock vara att behålla prenumeranterna när välkomsterbjudandet är över.

Källor:

Businesswire: Global Subscription e-Commerce Market Analysis Report 2023

Postnord: E-barometerns årsrapport 2023

Svensk Handel: E-handelsindikatorn april 2024

Mauritz Söderlund

E-commerce Manager vid Pelanox

Pelanox är en ny digital marknadsföringsbyrå som inriktar sig på sökmotormarknadsföring, SEO och SEM - men erbjuder även tjänster inom webbutveckling.