Det är självklart!

Hur många gånger har du inte hört uttrycket i rubriken och hur många gånger har vi inte använt det själva?

Janne Gunnarsson sa en gång till mig, det är ju som det står;- Klart för mig själv. Det förändrade helt ordet för mig. Detta gäller också i möten och möteskultur. Det finns så många som säger det är självklart att vi skall komma i tid, att vi skall ha syfte & mål med mötet, stt vi skall hålla oss till agendan (om vi har någon), att vi skall summera och sluta i utsatt tid. Ändå gör vi inte detta. Dvs klart för mig själv.

Ett annat uttryck som jag har med i mina föreläsningar är ”sunt förnuft”. Jag tror inte det finns något generellt sunt förnuft. Varför skulle då världen se ut som den gör. Varför ger inte vi i den rika världen mer till de fattiga? Även i möteskulturen så hör jag ofta;-jamen, det är ju sunt förnuft……

Ett tredje uttryck jag har med är ”Alla vill väl”. Min övertygelse är att alla vill väl med rätt förutsättningar. Alla. Även inom möteskulturen, alla vill ha bra möten, ingen vill ta energi av någon annan, ingen har avsikt att vilja göra ett dåligt möte.

Det är därför vi behöver ett gemensamt synsätt och förhållningssätt till möten. Att vi behöver gemensamma spelregler att förhålla oss till. Har vi inte det så kommer vår möteskultur även i fortsättningen se ut som den gör idag. Dvs:- 50% av alla möten är kontraproduktiva. De är inte bara dåliga utan de vore bättre om vi inte hade dem alls.- 56% av mötestiden är ineffektiv.- 33% av alla som sitter i möten borde inte vara kallade.- Hälften av alla möten saknar syfte & mål.- Möten börjar inte i utsatt tid etc.

Se upp för självklart & sunt förnuft alltså! :-)

Stay gr8Micke, mötesevangelist