"Det är mycket nu"

Efter 31 år i arbetslivet, jo jag gick ut som underskötare för 31 år sedan, så är jag fortfarande förvånand hur många jag träffat genom alla dessa år som just säger så som rubriken lyder.

De jag träffat som sagt denna mening verkar leva hela livet i det beteendet. Helt omedvetna om det. De verkar helt uppriktiga när de säger; -Just nu är det mycket. Efter jul blir det bättre. Eller, efter sommaren blir det bättre. Eller, bara vi är klara med detta så blir det bättre. Eller, just nu är det sjukt mycket så vi får vänta lite.

Medans andra alltid har tid att lyssna och är nyfikna på andra. Ledare verkar alltid ha tid, chefer sällan.

Det finns alltid tid för att göra en bra sak som Martin Luther King sa.

Jag har under dessa år träffat mängder med företag och organisationer. Att utifrån komma in och känna av stämningen i en organisation är alltid intressant. Som egen företagare har jag upplevts både som samarbetspartner och en leverantör som skall veta sin plats.

När jag som tidigare arbetat med större möten/event så har det varit så att antingen så har jag fått levererat en offert eller så har kunden inte haft ett behov eller redan en samarbetspartner som de varit nöjd med.

När jag ”snöade” in på möteskulturen för några år sedan så har jag, trots den tidigare lågkonjunkturen, träffat mer ledningsgrupper än under hela min karriär tidigare. Ingen, jo just det ingen, har sagt nej. Det där är inget för oss, det där har vi inget behov av, nej det fixar vi själva eller nej vi har redan hjälp med att effektivisera våra möten. INGEN.

Alla vill ha bättre möten, alla vill effektivisera, alla ser och känner problemet. Däremot blir det lite ”-Just nu är det mycket, men till hösten tar vi tag i detta”.

Jag tror att detta beror på att ingen ”äger” frågan i ledningsgruppen. Det händer ingenting om de inte gör något. Det finns ingen kultur för ständiga förbättringar inom möteskulturen- jämför med produktionen!

Det är också en stor kunskapsbrist. Knappt någon har några poäng i möteskultur ur ett lednings strategiskt perspektiv.

Det tar från 6 mån till 2 år innan de sätter igång med arbetet. Trots att det är väldigt enkelt att komma igång. En positiv sak är att alla vill ha denna förbättring, ingen i organisationen ser detta som ”inte nu” när de väl satt igång processen. Med enkla medel kan stora organisationer frigöra 30% av mötestiden. Den interna e-posten minskas med 40%. Ändå väljer många att säga ”Just nu är det mycket”.

Återigen till beteendet; ”-Just nu är det mycket”. Organisationer som skapar den kulturen, har oftast en ostrukturerad dålig möteskultur. Idag har de flesta en hård strukturerad verksamhet och många lägger mer tid på uppföljningar, rapporteringar, förklaringar än på processen för att nå sina uppsatta mål. Hur har detta uppstått? Är det så att den nya tekniken har gjort det enkelt för alla huvudkontor att skapa uppföljningar, mallar för rapportering etc? Är det så att att många håller på tappar fokusen på processen för att nå målet? För mycket tid läggs på det som har varit än det som skall komma.

Förklaringar är mindre intressanta, det intressanta är hur lösningen ser ut.

Med en bra möteskultur skapar möten energi, större måluppfyllelse och mer tid frigörs. I en bra möteskultur så uppstår engagemang och delaktighet på vilket mångt och mycket tar bort dumheter som ovan beskrivs. All denna stress som uppstår i ”det är mycket nu” kulturer förändras om organisationen sätter fokus på möteskulturen.

En bra möteskultur har människokunskap. Dvs utgår från hur vi människor och hur våra hjärnor fungerar. En ”de är mycket nu” kultur saknar insikt och kunskap i detta.

Skriv gärna en rad och berätta hur du upplever det!

Stay gr8

Micke, mötesevangelist