Death by powerpoint!

Trots att så mycket tid läggs ner på att skapa powerpoints och sedan presentera dem så får de oftast en kontraproduktiv effekt.

Dvs de är inte bara dåliga det vore bättre om vi inte gjorde detta alls.

För hur många har fått en utbildning i powerpoint.. Vad skall vi använda den till? När skall vi använda oss av den? Hur skall vi använda den?

Här kommer ett tips på den vassaste föreläsaren och utbildaren i ämnet som jag stött på. Bara att se hans föreläsning från Möteskulturdagen för 2 år sedan kommer du att skapa bättre ppt i framtiden!

Bägge delarna ligger på youtube:

Del 1: http://www. youtube. com/watch? v=SPY31mp0RtA

Del 2: http://www. youtube. com/watch? v=ZAeOiZ2Qgg4&feature=related

Mer gratis tips hittar du också på hans hemsida www.presentationsteknik.com

Med bättre powerpoints skapar du effektivare möten och en bättre möteskultur.

Mitt nästa blogginlägg kommer att handla om den fysiska miljöns betydelse för effekten av ett möte.

Till dess, fundera på den bästa mötesmiljön du varit i.

Någon som tror att det stora maskulina styrelsebordet har hjälpt till att skapa de bästa idéerna? Eller att skolsittning, biosittning. mötessittning är bra för öka effekten av ett möte?

Stay gr8

Micke Darmell, mötesevangelist