Brist på mod eller bara dåligt ledarskap?

Hur kan någon ledare eller chef idag rättfärdiga att INTE ta tag i en dålig mötes- eller e-postkultur i sin egen organisation?

De flesta chefer vet om problemet och väljer att ändå inte gör något åt det. En av orsakerna jag skrivit om tidigare är att det inte finns någon kultur till ständiga förbättringar gällande möten/ e-postkultur i organisationer.

50% av mötena är kontraproduktiva säger forskning från USA, 63% av mötestiden är ineffektiv tid säger chefer i Sverige enl Mötesbarometern 2009. Tänk om cheferna skulle släppa iväg 50% dåliga produkter/ tjänster eller att 63% av produktionstiden var ineffektiv? Då skulle de få gå samma dag. När det gäller möten händer ingenting. Oavsett kultur, så borde dessa siffror, som talar för sig själv, få vilken chef som helst att agera.

En annan orsak jag brukar nämna är att ingen äger frågan i företagsledningen. Oavsett kultur och historia finns ingen annan logik än att den ytterst ansvariga chefen i en organisation tar ansvar för denna viktiga fråga. Vi pratar om 20-40% av arbetstiden som vi planerar eller sitter i möten. Till det kan vi lägga till all tid som vi lägger på e-post. En 10% effektivisering är enkelt här efterom ingenting har gjorts tidigare. Hur lätt är det att effektivisera 10% i produktionen?

Mötet är det strategiska verktyget för att nå mål & vision. All implementering, kreativitet, innovationer, förankringar, motivation, planering, uppföljning, delaktighet, energi, lust, samhörighet etc Allt detta sker på möten. Om inte den yttersta chefen tar ansvar för detta, vem skall då göra det?

Jag vill gå så långt och påstå att det är dåligt ledarskap och framförallt brist på mod från alla de chefer/ledare som väljer att inte förbättra sin egen organisations mötes- och e-postkultur.

Mer om avsaknad av mod och att vara mainstream i nästa blogg!

Stay gr8

Micke Darmell, mötesevangelist, som förövrigt tycker att människovärdet är konstant och att det för djävligt att rädslan även har fått ett ansikte i riksdagen.