Bra ledarskap - vad är det?

Hej! Jag heter Madeleine och kommer framöver att skriva om ledarskap . Vad är ledarskap, vilka trender ser vi just nu, forskning och utveckling.

Men också om relaterade ämnen och vad jag ser och hör i min vardag. Jag har ca 20 års erfarenhet av olika typer av ledarskap i olika befattningar på olika nivåer t. ex. VD, redovisningschef och business controller. Men har sedan ett antal år tillbaka arbetat med bl a utbildning av chefer och medarbetare och utbildar andra konsulter och utbildare.

En fundering jag har haft under alla år och som dök upp på mitt första sommarjobb som 13-åring är, varför det betyder så mycket för de flesta att ha en bra chef/ledare.

En av de första frågorna jag fick när jag gick mitt första ledarskapsseminarium i 20 årsåldern var: Tänk på en ledarskapsupplevelse du har haft antingen som ledare eller som medarbetare, vilken typ av ledarskap föredrar du mest/minst?

Det är en bra fråga att ställa sig själv och andra och som jag tänkte på i förra veckan när jag hörde en konversation på tunnelbanan mellan vad jag tror var två gruppchefer där de diskuterade varför så många i deras respektive grupper var missnöjda med ledarskapet.

En av personerna sa något i stil med att: ”Jag leder alltid mina medarbetare som jag själv vill bli ledd och verkligen ser till att de får allt jag kände att jag saknade när jag började här.” I slutet av samtalet var deras gemensamma slutsats att de verkligen gjorde allt för att leda andra på ett bra sätt och att vara bra ledare och att det var ”fel” på medarbetarna att de inte såg vilket bra ledarskap de hade.

Problemet med ledarskap och att leda andra är att det inte har så stor betydelse ifall du själv tycker att du är en jättebra demokratisk ledare som behandlar alla lika etc eftersom det är den som du leder som bestämmer ifall du är en bra ledare eller inte.

Är bra ledarskap att alltid behandla människor som jag själv vill bli behandlad? Mitt svar är Nej, men visst det kan vara en bra början. Hur vi leder andra oavsett om det är i egenskap av chef, förälder, vän eller idrottsledare behöver vi alltid tänka på: vem är det jag leder? Och vad är det för situation vi befinner oss i?

Varje gång vi försöker leda någon, dvs när vi utövar ledarskapet, försöker vi att påverka beteendet hos den personen eller gruppen. För att kunna påverka någon behöver du veta vem det är du försöker påverka.

Enligt min mening bör ledarskap oavsett om det är formellt eller informellt vara individanpassat och anpassat till situationen. Ledarskap bör inte vara i formen av ”one size fits all” då det helt enkelt inte kommer att vara varken särskilt effektivt eller bra.

Ledarskap är i många avseende individuellt vilket gör att det inte finns några generella svar eller universallösningar på hur en viss situation skall hanteras. Det finns däremot en mängd olika ledarskapsmodeller och teorier som kan hjälpa dig i strävan att bli en bättre ledare och forma ditt personliga sätt att vara ledare.

Vi är alla ledare i någon form så ledarskap är något som angår alla. Ledarskapet är något vi konstant behöver jobba på och utveckla oavsett om vi är chefer, medarbetare eller föräldrar etc.

Tillbaka till konversationen på tunnelbanan; vad hade jag sagt om jag hade haft tillfälle att ge ett snabbt enkelt ledarskapsråd till de två; Fråga de du leder rakt ut: Hur vill du att jag ska leda dig? De flesta kommer att svara ärligt och framför allt kommer de att tycka att du är en bättre ledare helt enkelt för att du frågade dem om vad de vill ha och vad de behöver.

Vilka ledaregenskaper föredrar Du mest/minst hos din chef eller hos dig själv?

Tills nästa gång,

Madeleine

Madeleine von Gyllenpalm är en av grundarna och VD för SitServ Nordic AB, som bl a certifierar IHMs handledare i Situational Leadership.