Behövs talang för att lyckas?

Efter Sveriges djupdykning i den senaste PISA-studien bad regeringen den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD göra en snabbanalys av resultatet för svensk del.

Andreas Schleicher, chef för utbildningsfrågor vid OECD var nyligen i Sverige och presenterade denna analys. Schleicher menar att det borde satsas mer på lärarna, på deras löner och karriärmöjligheter. Det som också är särskilt viktigt enligt Schleicher är en förändrad attityd till utbildning.

När man ställer frågan ”Hur blir man bra på matte?”, svarar majoriteten av våra svenska elever att det handlar om talang. Om jag inte är född till ett mattegeni kan jag göra något annat. Om man ställer precis samma fråga till exempelvis en finsk eller kinesisk elev svarar nio av tio: Om jag verkligen försöker ordentligt och anstränger mig kommer mina lärare att hjälpa mig, och då kommer jag att nå framgång.

Man kan ifrågasätta bilden vi fått lära oss i Sverige sedan vi var barn, om gener, talang och intelligens. Stämmer den med verkligheten?

Den senaste tiden har det kommit en mängd ny forskning om vad som gör att vissa verkligen blir högpresterande och andra inte. Det forskningen visar är en mycket inspirerande och befriande bild om vad vår egna potential är. Är vi bara motiverade och tror på oss själva kan vi alla med rätt träning åstadkomma fantastiska resultat. Det har visat sig att de som har inställningen att vi alla kan utveckla vår intelligens och färdigheter mycket lättare skapar en passion för lärande. De som tror motsatsen utvecklar istället en hunger för bekräftelse.

Det kan kännas svårt att veta hur man konkret kan bidra till en förändrad skolorganisation, hur det ska satsas mer pengar på lärarlöner, hur statusen ska förändras för vår lärarkår osv…

…men det vi alla kan göra är att påverka våra egna barns inställning till hur de blir riktigt högpresterande och att de inte får förlita sig på någon slags talangfe. Vi kan om vi vill, det kommer i vilket fall jag försöka förmedla till mina barn.

Hur tänker du? Hur går vi vidare?