Bättre försäljning om alla jobbar med Social Selling

Försäljning och marknadsföring är inne i en omfattande och snabb förändringsfas. Många av de traditionella sätten att skaffa nya kunder fungerar inte lika bra och blir mer och mer kostsamma.

Digitaliseringen gör att försäljning och marknad måste arbeta mycket tätare tillsammans och på nya sätt. Ett av de nya arbetssätten är Social Selling.

Enkelt utryckt handlar Social Selling om att använda framförallt sociala nätverk för att bygga relationer med potentiella kunder. Social Selling kommer inte att ersätta allt traditionellt säljarbete men är att se som ytterligare ett sätt att bearbeta potentiella kunder.

Att säljarna lär sig och börjar arbeta med Social Selling är för många företag redan en självklarhet. Det finns dock stora fördelar med att lära hela organisationen grunderna i Social Selling för att enkelt stödja sälj- och marknadsarbetet.

Exempel på fördelar med Social Selling:

Ökad spridning av ert företags innehåll, vilket ger företaget ”kostnadsfri” marknadsföring och ökar exponeringen mot potentiella kunder.

Ni ökar trafiken till er hemsida och på så sätt konverteringar via e-böcker, whitepapers, kundcase mm.

Medarbetarna stärker sina personliga varumärken vilket indirekt gör att det blir lättare att få nya kunder och utveckla befintliga kunder.

Medarbetarna och företaget upplevs som mer kunniga och pålästa inom sitt område.

Ökad kundinsikt hos medarbetarna då fler direkt och indirekt kommunicerar med potentiella kunder.

Vilka skall då arbeta med Social Selling? Det enkla svaret blir alla på företaget. För många blir det ett alltför stort projekt, vilket gör att man kan börja med att fokusera på alla som har kund- och andra externa kontakter. Beroende på hur det ser ut hos er berörs kundtjänst, personal inom leverans såsom konsulter och projektledare, inköp, ekonomi och alla med någon form av chefsbefattning.

Ett alternativ kan vara att man väljer ut de som redan är aktiva på olika sociala plattformar, tex LinkedIn. Då får man på kortare tid ett antal förebilder i organisationen och man skapar fler förespråkare för det nya arbetssättet.

Hur kommer man igång? Social Selling handlar primärt om att använda sociala medier i säljarbetet och bygga både varumärke och relationer. Det inkluderar personligt varumärke, en konsultativ approach, att använda sig av olika former av sk content och försäljning.

För att lyckas krävs det därför en grundläggande förståelse hos företagets ledning kring digitalisering kopplat till sälj och marknad. Baserat på den insikten bör man sedan lägga en plan som passar för just ert företag och er bransch. Generellt kan sägas att det ofta är bättre att starta med små enkla aktiviteter för att börja se resultat och lyfta frågan.

Exempel på sådana aktiviteter kan vara:

Uppmuntra alla medarbetare att dela innehåll från exempelvis blogg eller liknande. Här behöver framförallt ledare vara bra föredömen men även ett grupp utvalda personer som ser detta som naturligt. Ta fram blogginlägg, artiklar mm där man använder sig av medarbetare som interna ”experter”, detta ger en personligare känsla kring bolaget och underlättar spridning i sociala medier. Hjälp medarbetarna att skapa en bra professionell profil på LinkedIn. Träna och utbilda medarbetarna om sociala medier och vilken nytta det finns för dem och företaget.

Genom att få hela företaget att använda sig av Social Selling blir alla delaktiga i företagets sälj- och marknadsarbete. Förutom att bidra till att skapa bättre resultat ger det också en ökad förståelse och kunskap om era kunder inom hela bolaget.

Vill du ha fler tips? Ladda ner "Så lyckas du med social selling"

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är lärare på IHM Digital and Social Selling.