Bara 16 % är engagerade

Enligt di. se är bara 16 procent av svenskarna engagerade i sina jobb. Det är ändå långt mer än i många andra länder, visar en global undersökning från Gallup.

Gallup delar upp de anställda i tre kategorier; engagerade (16%), inte engagerade (73%) och aktivt urkopplade (11%).

Kan det verkligen stämma? För en tid sedan gick vi ut med en enkät i vårt nätverk med anledning av Gallups undersökning och resultatet blev följande:På frågan "Stämmer siffrorna in på din arbetsplats?" svarade 51% "Nej, absolut inte", medans 32% svarade "Ja, på ett ungefär" och 17% svarade "vet ej".

De engagerade engagerar sigPå frågan "Vilken kategori tillhör du?" svarade 91% att de tillhörde kategorin "De engagerade" och övriga 9% erkände sig tillhöra "De oengagerade". Ingen valde däremot alternativet "de urkopplade", dv s de som är aktivt negativa som mer eller mindre är ute för att skada företaget.

Petra Rosenberg, utvecklingsansvarig för IHM Ledarutveckling kommenterar resultatet.- Eftersom så många som har svarat uppenbarligen anser sig vara engagerade så är en reflektion att människor i IHMs nätverk är ovanligt engagerade. Men frågan i allmänhet är kanske inte tillräckligt engagerande för alla och engagemang diskuteras helt enkelt inte på arbetsplatsen eller ännu värre - det finns varken utrymme eller förutsättningar för engagemang.

Cheferna har ett stort ansvarVi ställde också frågan "Vilka tror du är de främsta orsakerna till de låga siffrorna?" och av de tio valbara alternativen anser våra respondenter att "Dåligt ledarskap", "Avsaknad av ansvar och befogenheter" och "Bristfällig kommunikation" är de faktorer med högst påverkansgrad. I listans absoluta botten ligger alternativen "Konflikter" och "Låg lön". Enligt flera undersökningar är det ledaren som är direkt ansvarig för 30 % av medarbetarnas engagemang.

Petra Rosenberg menar att svaren går att härleda till kända beteenden och brister.- Kreativitet, ambition, vänskap och ständigt lärande är viktiga personliga värderingar hos människor under 21 år visar Sverigestudien 2013. Men när dessa människor når arbetslivet händer något. Då är värderingarna utbytta mot ansvarstagande, rättvisa och anpassnings-barhet. Det har länge kunnat påvisas att en väldigt viktig motivator är att ge människor eget ansvar. De unga idag vill ha utrymme för egna initiativ, mer flexibilitet och självstyrning, inte att styras mot mål med hjälp av piska och morot. De är mer trygga i att inte veta exakt hur framtiden ser ut och söker nya vägar och ny kompetens. Sannolikt väldigt bra då som exempel de 5 fem mest eftersökta jobben idag inte ens fanns för 5 år sedan. Framgångsrika bolag idag har värderingar och modet att tillämpa ett dynamiskt ledarskap bort från traditionell positionsmakt. Idag handlar det utvecklande ledarskapet om vara ett föredöme, skapa delaktighet, visa äkta engagemang och inspirera kreativitet. Det går inte att låtsas, det måste vara äkta.

"Chefer, det är dags att vakna upp och se sanningen att även du behöver vara engagerad, och börja investera i dina medarbetare och lära känna dem och vad som motiverar dem." skriver Madeleine von Gyllenpalm, en av grundarna och VD för SitServ Nordic AB som bl a certifierar IHMs handledare i Situational Leadership.

Vi fick också en hel del kommentarer, här följer ett axplock:

"För många chefer som inte förstår att ibland måste det kosta pengar för att tjäna pengar. T. ex. utbildning för de anställda."

"Jag kom in ny på min arbetsplats i somras, fylld av driv och positiv energi. Dessa trycktes snabbt ner, jag passade inte in med min vilja att ständigt förbättra. "Men så här har vi alltid gjort". Nu har jag fått stöpa om mig i arbetsgivarens form. Även jag är nu oengagerad och gör bara det som förväntas. Jag letar nytt jobb."

"Företaget ser mig inte även om jag har ansträngt mig. Gör en massa men får ingen löneförhöjning på 4 år. Tappade intresset då jag inte kan söka mig vidare inom företaget utan måste söka nytt jobb för att komma vidare i livet. Får ingen utbildning vilket gör att jag inte är så attraktiv på arbetsmarknaden längre då jag har gammal kunskap. Fast i rävsaxen och gör då det jag behöver för att komma vidare i livet. Läser kvällstid och gör då läxan på arbetstid om jag kan och söker jobb."

"Sen jag bytte arbetsplats och fick större ansvar och befogenheter ökade min arbetsglädje med över 200%. Ansvar och tillit gör att människor känner sig värdefulla och därmed gör ett bättre jobb."

"Allt hänger på att ha chefer som är lyhörda, kommunikativa och som kan sätta upp tydliga mål och få medarbetarna att sträva åt samma håll genom gemensam motivation!"

"Avsaknaden av ansvar och befogenheter har att göra med att de inte alltid går hand i hand, så det som kallas för att ta ansvar är bara att ta konsekvens av något man inte har att göra med när det gäller att påverka."