Bad is stronger than good

Som certifierad handledare i Försvarshögskolans (FHS) koncept Utvecklande Ledarskap (UL) har jag nyligen tagit del av den senaste forskningen.

Modellen har utvidgats med att inte bara omfatta utvecklande beteenden inom ledarskap, utan också destruktiva beteenden och deras påverkan på individen och organisationen.

Forskningen visar att gott ledarskap har en viss positiv inverkan på medarbetares motivation, men att negativ inverkan påverkade och drog ned motivationen mer. Man säger också att negativa beteenden ”smittar” i större utsträckning än positiva. Det innebär att bra händelser endast kan få övertaget om de är så många som fem gånger fler i antal än de dåliga. Med andra ord säger forskningen nu att du får bättre effekt som ledare om du arbetar med att minska dina mörka sidor än att utveckla dina ljusa. Intressant!

Forskarna pratar också om att passiva destruktiva beteenden såsom feghet, osäkerhet, otydlighet och att vara rörig, över tid kan få mer djupgående negativa konsekvenser än det aktiva ”tyranniska ledarskapet”, där ledaren kan vara arrogant, orättvis, hota eller komma med bestraffningar och överkrav. För mig ledde den kunskapen till en tydligare insikt om ledarskap och händelser som jag upplevt i mitt yrkesliv.

Ända sedan jag mötte FHS ledarskapsmodell första gången i IHM Business Schools ledarprogram Verksamhetsutvecklande Ledarskap så har jag känt väldigt starkt för den. Varför? Jo, den är baserad på forskning och effektmätning = kvalité. Den går hand i hand med min egen värdegrund. Den är enkel och begriplig. Den handlar om mina BETEENDEN och effekten av dem, inte vem jag är.

Det går att påverka och förändra. Nu när destruktiva beteenden lyfts in, så får vi ett gemensamt språk och en neutral grund att våga samtala kring det svåra, nämligen ledarbeteenden som har en direkt negativ påverkan på medarbetare och organisation.

För mig personligen, fick jag nu ytterligare insikt i beteenden som jag behöver arbeta med att minska. Jag har destruktiva beteenden, medvetna och säkert en del omedvetna, det i sig var inget nytt. Men att förstå hur STOR påverkan och effekt de har, det tog tag i mig. Och motiverar mig att förändra!

Så – om du nu väljer att tro att bad is stronger than good, fortsätt göra allt som du gör bra. Men framför allt – sluta med det dåliga!

Elisabeth Bargel är chef för Operations Mangement på IHM med ansvar för service och administrativa processer som skapar värde. I bloggen kommer hon att dela med sig av sin vardag på IHM och tankar och funderingar kring ledarskap.