Att förstå företaget framlänges

“Livet kan bara förstås baklänges, men det måste levas framlänges”. Orden kommer från den danska filosofen Søren Kierkegaard och är lika relevanta för företag som för människor. Hur gör man då för att vända på ekvationen och forma företagets framtid innan den händer? Svaret stavas affärsutveckling.

Vi har redan bra koll på vad som sker i vår omvärld idag. Ny teknik ger oss nya verktyg som skapar nya möjligheter. Vi vet också om att hastigheten är högre än någonsin och dessutom sker allt på en global marknad. Affärsutveckling är en självklarhet för många företag. Man måste alltid arbeta med sig själv och sin affär och anpassa verksamheten efter vad konsumenterna efterfrågar. Själva innebörden av affärsutveckling är enkel att förstå, men att genomföra den (med framgång dessutom) är desto svårare. Riktigt svårt om vi ska vara helt ärliga.


Business Management ger dig grundläggande förståelse för affärsutveckling


Omställningsförmågan hos företagen inom svenskt näringsliv är och kommer fortsatt vara en vital del i samhällsutvecklingen. Men faktum är att vi behöver bli bättre - och för att bli det behöver vi titta på vad som hindrar oss idag.

Framtiden

I affärsutveckling finns det ett element som vi resonerar kring och försöker bemästra, men i slutändan aldrig kan kontrollera. Framtiden. Som människor har vi en förmåga att skapa orealistiska förväntningar på framtiden. Vi gör antaganden som bygger på våra tidigare erfarenheter och har svårt att tänka exponentiellt gällande utveckling över tid. Att arbeta med projekt där en av delarna är oförutsägbar innebär att det uppstår vissa risker. Som företag strävar man i grund och botten alltid efter kontroll. Det analyseras, planeras och exekveras med hjälp av tydliga processer för att nå uppsatta mål eller resultat. Man vill göra det man kan och man vill göra det så bra som möjligt.

Det är i huvudsak så man är organiserade. Men även om ens affärsverksamhet bara går att förstå i sin helhet baklänges så går det att parera framtiden med den förståelsen. Det krävs också erfarenhet av andra affärsverksamheter och det krävs definitivt förståelse för affärsutvecklande metoder. För att lyckas med detta krävs det dock att ansvaret för affärens framtid landar på rätt axlar.

Rätt verktyg till rätt person

Det som i slutändan avgör huruvida ett utvecklingsprojektet når framgång eller inte, är att rätt person är på rätt plats. Det är enskilda individers driv och personliga engagemang sammanlänkat med rätt kompetens som avgör affärens framtid.

Rollen som affärsutvecklare är krävande och komplex och den kräver en rad förmågor som rör både operativt och strategiskt utvecklingsarbete. Ett problem som ofta uppstår är rollen tilldelas en person som har en hög position inom företaget, exempelvis: vd eller verksamhetschef, utan att man frågat sig om kompetensen för affärsutveckling faktiskt finns.

Att leda ett företag är inte per automatik det samma som att utveckla en affär. Lösningen bygger på att förse rätt verktyg, rätt kompetens och rätt tidsperspektiv till den eller de individer man avser ska genomföra arbetet - detta kan ske inifrån företaget, det kan också ske via eget nätverk eller extern utbildning.

Svårare än så är det inte, men resultatet kan verkligen ge ett företag förmågan att börja förstå sig själv framlänges.

Bli certifierad affärsledare

med Business Executive Degree