Affärer kräver kunskap och omdöme

Vem har förmågan att utveckla långsiktiga affärer? Är det den självsäkra och självlärda entreprenören eller är det den kunskapstörstande strategen? Här ger IHM:s strategiska utvecklingschef Mats Engström sin syn på saken.

Ibland får man intrycket av att det finns en magisk aura runt framgångsrika entreprenörer. De framställs som finansiella hjältar med en framgångsförmåga som står över utbildning eller träning, istället har de en medfödd känsla för affärsmöjligheter. Det är lätt att tro att en lyckad entreprenör är sin egen lyckas smed som med nästan övernaturlig kraft klättrar förbi sina konkurrenter och blir en stjärna på finanshimlen, vi har alla sett dem passera i medieflödet. Men man måste komma ihåg att det ligger i medielogikens natur att berätta om de sällsynta framgångarna, trots att majoriteten av världens nyskapande affärsutvecklingsprojekt misslyckas - även de som är väl genomförda.

En affär är en samling osäkra faktorer

Att affärsutveckling till sin natur är komplex känner de flesta av oss till. Det är helt enkelt för många faktorer som är osäkra i ett affärsutvecklingsprojekt för att vi ska kunna förlita dess framgång på vårt självförtroende. Även om vi gärna vill tro det, så finns det ingen magisk formel som tar oss runt detta faktum. Hur ska man då istället göra för att minimera riskerna och därmed öka sannolikheten för framgång? Svaret är affärsmässig systematik, kunskap och ett utvecklat omdöme kring de förlopp som är motorn i en marknadsekonomi, nämligen innovation och förändring.


Business Management är på universitetsnivå (SEQF6) och finns både på din IHM-ort och på distans


Ett risktagande näringsliv är ett risktagande för samhället

Det absurda i idén om entreprenören med en medfödd framgångsförmåga framstår ännu tydligare om vi byter perspektiv, låt oss jämföra med sjukvården. Skulle du låta dig behandlas av en läkare som byggde sin terapi på intuition, kreativitet och självförtroende? Knappast. Det finns naturligtvis en skillnad mellan läkaren och affärsutvecklaren. Inom sjukvården finns väl utvecklade metoder och erfarenheter som minimerar risktagandet, i det avseendet har affärsvärlden mycket att lära eftersom risktagandet i näringslivet vid upprepade tillfällen varit helt gränslöst. Konsekvenserna av ett sådant beteende såg vi senast under finanskrisen 2008. Alltför många i finanssektorn förlitade sig då på intuition, kreativitet och självförtroende. I slutändan var det skattebetalarna som fick täcka upp för banker och finansinstitut, vilka inte kunde hantera situationen de själva satt sig i.

En profession kräver professionell kunskap och ett utvecklat omdöme

Det är rimligt att anta att man även bör betrakta affärsutveckling som en kunskapsunderbyggd profession. Det finns kunskap och metoder som kan snabba upp den lärandeprocess som en affärsutvecklare och entreprenör måste gå igenom för att utveckla sitt omdöme och finna en hållbar affär. Det finns professionella arbetssätt som ökar sannolikheten för framgång och som minskar risken för stora förluster och mänskligt lidande.

Det viktiga är att inte glömma att affärsutveckling är en samhällsviktig profession som bidrar till att skapa både välfärd i samhället och innovativa förändringar som leder till en hållbar utveckling av näringslivet. Det är därmed av yttersta vikt att de inblandade avsätter tillräckligt med tid för professionell utveckling och inte luras av de kunskapsföraktande röster som hävdar att affärsmässig framgång handlar om att vara av det rätta virket - för så fungerar det inte i verkligheten.

Mats Engström

Strategisk utvecklingschef IHM


Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före