IHM säkrar digital närvaro i Skåne och Blekinge

För första gången tar IHM Business School sig an utbildning på heltäckande regional nivå när Skåne och Blekinges näringsliv ska erbjudas stöd i digital kompetensutveckling. Det övergripande projektet går under namnet CoSkill, är finansierat av EU och är riktat mot bolag i regionerna som drabbats av coronakrisen.

Inom Coskill har IHM valts ut att leverera hela åtta olika utbildningar inom digital marknadsföring och försäljning till det skånska och blekingska näringslivet.

– Vi är jättestolta över att få förtroendet att kompetensutveckla de här regionerna. Det är dels ett kvitto på våra utbildningars relevans och kvalité inom digitala affärskompetenser, och dels en möjlighet för oss att kunna ta ett större ansvar för samhälle och näringsliv på bred font säger Tommy Persson, ansvarig för IHM Business Growth.

Tommy Persson.jpg

Tommy Persson

Ett digitalt svar på pandemin

Det var när Corona-pandemin slog till förra året som EU valde att distribuera ut medel till sina medlemsländer i direkt syfte att kompetensutveckla hårt drabbade branscher runt om i unionen. Det är i samband med denna satsning som CoSkill nu uppstått, ett samarbetsprojekt mellan Region Skåne och Region Blekinge, med syfte att stötta utsatta bolag i regionerna med utveckling av deras digitala förmåga.

CoSkill har zoomat in på fyra olika inriktningar inom digital utveckling - Industri 4.0, Digital spets, Innovationsledning och Digital närvaro, och det är inom den sistnämnda gruppen som IHM nu fått förtroendet att arrangera majoriteten av utbildningsinsatserna. I arbetet med att administrera satsningen kring Digital närvaro har medlemsorganisationen Media Evolution spelat en avgörande roll.

– Under pandemiåret har samhället tagit ett 5-årssprång sett till utvecklingen och beroendet av digitala tjänster. Projektet CoSkill handlar om att hjälpa små och medelstora företag att hänga med i den här utvecklingen, oavsett vilken nivå de befann sig på i utgångsläget. Med finansiering från Europeiska Socialfonden har Region Skåne och Blekinge kunnat gå in och stötta bolag med gratis kompetensutveckling för att göra våra två regioner än mer konkurrenskraftiga framöver, säger Petra Nordblad, ansvarig projektledare vid Media Evolution.

Vilken del kommer IHM spela inom CoSkill?

– IHM är en av de stora leverantörerna för utbildning inom kompetensområdena för Digital närvaro och vi ser att IHM kommer kunna ge ett stort mervärde till företag som vill förkovra sig i utbildning. Det är en välkänd leverantör för många.

Logotyper JPEG.jpg

IHM inleder sin medverkan i CoSkill-projektet med utbildningen Digital Marknadsföring och sociala medier den 19 augusti och redan nu kan företagare i Skåne och Blekinge anmäla intresse för den utbildningen och många andra på CoSkills webbplattform. CoSkill kommer fortsätta fram till december 2022 och planen är att 2000 personer då ska ha genomgått digital kompetensutveckling.

IHM:s åtta utbildningsprogram inom CoSkill:

  • Digital marknadsföring och sociala medier
  • Innehållsmarknadsföring
  • Datadriven digital försäljning
  • Att sälja online
  • Utveckla befintligt E-handel
  • Personlig försäljning
  • Smarta digitala möten
  • Att leda på distans

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före