7 tips för att framtidssäkra din karriär

Hur ska man se på den kommande konjukturen - är vi på väg mot ljusare tider eller ännu fler kriser? IHM:s utbildningsrådgivare Sarah Johansson menar att förberedelse är av yttersta vikt. Här listar hon sju tips att ha med sig inför tuffare tider.

Sarah Johansson Fix.jpg

Sarah Johansson, utbildningsrådgivare vid IHM

1: Ta ansvar för din egen situation

Det är inte alltid arbetsgivare själva föreslår kompetensutveckling och då behöver du själv göra det för att hålla din kompetens uppdaterad för att möta tuffare tider. Missar du att utvecklas professionellt i takt med samhällets och teknikens utveckling minskar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden omgående - och att befinna sig på arbetsmarknaden utan aktuell kompetens under en lågkonjunktur är inte ultimat.

2: Håll dig uppdaterad på vilken kompetens som framtiden kräver

Var nyfiken själv och researcha din omvärld för att se vilken kompetens som krävs för framtidens behov. Det här är extra relevant idag, inte bara beroende på en eventuell lågkonjunktur utan även på grund av att världen förändras så pass snabbt idag. Utan kompetens att klara av snabba förändringar blir man snabbt överflödig.

3: Skaffa en långsiktig plan

Trots de snabba vändningarna och oförutsedda förändringarna som en lågkonjunktur kan innebära är en långsiktig plan ändå en viktig åtgärd. I det långa loppet balanseras marknaden ut och med planering kan kompetensutveckling struktureras mycket effektivare för att möta framtida krav.

4: Ifrågasätt rådande ordning

Lågkonjunktur innebär förändringar för alla företag och därmed är det mycket värdefullt att ifrågasätta den gamla ordningen och ständigt försöka tänka nytt - det ger företag ny energi i en annars komplex situation. Att våga tänka nytt och utmana gamla sanningar är något vi hela tiden tränar på IHM och många av våra deltagare gör detta omgående, nästa dag på jobbet.

5: Våga investera i kompetens

Gör man som man tidigare alltid gjort har man en liten chans att behålla sin konkurrenskraft under en lågkonjunktur. Trots att intäkter minskar under ekonomiskt svajigare perioder måste man komma ihåg att en investering i kompetensutveckling är nödvändig för fortsatt utveckling, både för ditt företag och för dig som person.

6: Fokusera på praktisk kompetensutveckling

Se till att kompetensutveckla dig praktiskt och inte enbart i teorin. För blir du enbart duktig kunskapsmässigt, men utan förmåga att omsätta kunskaperna i verkliga sammanhang, så tappar kunskapen sitt värde. Under en lågkonjunktur är det extra viktigt med kunskap som kan omsättas i praktiken direkt efter utbildning, med tanke på de snabba vändningarna både individer och företag kan tvingas möta.

7: Kom ihåg att utveckling är nödvändigt

Trots att intäkter minskar under ekonomiskt svajigare perioder måste man komma ihåg att en investering i kompetensutveckling är nödvändig för fortsatt utveckling, både för ditt företag och för dig som person. De vi utbildar på IHM Business School blir affärsutvecklare som kan hantera snabba förändringar i utvecklingsarbetet, vilket aldrig varit viktigare än idag.


Har du frågor om våra utbildningar inom affärsutveckling?

Prata med våra erfarna rådgivare - de guidar dig rätt