7 skäl till varför de bästa medarbetarna slutar

Under en tid har jag tänkt mycket på varför personal slutar. Mycket utifrån turnén vi har haft med IHM, där vi pratat om modernt ledarskap. Med denna post är jag självkritisk och vill dela de tankar jag har antecknat och hoppas att det är tankar som kan vara till hjälp.

Vi lever i en tid med 80-90 talister som är i arbetsmarknaden och har en helt annan syn på jobb och karriär. Som jag sa på en föreläsning med IHM, så är vi glada om vi kan ha en anställd hos oss i minst tre år. Lite skillnad mot förr i tiden då man var sitt yrke och fick yrket inpräntat på gravstenen.

Nu är arbetsmarknaden är flexibel och digital, och som arbetsgivare behöver man skapa bolag som är attraktiva för att locka till sig de bästa talangerna, för i en digital tid är efterfrågan och tillgängligheten stor kring vassa medarbetare.

Nedan skriver jag kort om 7 skäl till varför jag tror att man tappar duktiga medarbetare:

1. Chefen

När ledarskapet saknas, och en chef dikterar med svärdet, så leder det till vantrivsel. En ledare lyssnar, utvecklar och utmanar sina anställda, istället för att diktera och peka. En ledare frågar: Hur kan jag hjälpa till? istället för att säga detta ska du göra, punkt. En ledare säger inte bara vad utan även hur och även ofta det bortglömda ordet varför. Mer om detta i nästa blogg om chef eller ledare.

2. Usel kommunikation

Både organisatoriskt från bolaget men självklart även från närmaste chefer. Här handlar det oftast inte om vad man säger utan mer hur man säger saker och ting. Den moderna kommunikation ska vara transparent och hellre säga för mycket än för lite. Du kan ha 100% rätt i VAD du säger, men det kan bli 200% fel på grund av HUR du sa det. Kom ihåg att kommunikation från en ledares perspektiv mer handlar om ett lyssnande öra än en vass tunga.

3. Meningslösa projekt

Klassikern, sitter och nöter med projekt som inte ger någon form av stimulans. Personen i fråga känner sig överkvalificerad och chefen fångar inte upp signalerna. Det ska bara nötas på och det finns inget mål eller syfte utan bara ett stort därför. Talangfulla människor vill ha syften, mål och en vision som leder dem. När det saknas så blir det till slut tack och hej./p>

4. Bristen på karriärmöjligheter

Personalen måste känna att det går att växa i bolaget och att det finns en ”resa” att göra. Bolaget saknar ofta kartan och har kanske inte svar på nästa steg, eller som i förra punkten inte fångar upp signaler om understimulans.

Här är det viktigt för bolaget att ha en tydlig karriärskarta och visa på vilka möjligheter det finns. Med detta sagt, så behöver dagens generation lära sig lite mer tålamod och att verkligen ge sin position tid, så att man blir duktig på hantverket.

Upplever ofta att vi 80-90 talister har alldeles för bråttom och ser en fara i att peaka karriären redan vid 30. Trenden är tydlig i näringsliv, idrott, politik och offentlighet. En trend som skapar följdfrågor, som jag kanske får ta lite senare. Frågor som: Vad händer efter 30? Vad ger det för status för folk över 50 med en massa erfarenhet?

5. Bristen på bekräftelse och uppmuntran

Vi människor är i behov av bekräftelse och uppmuntran, att bli sedd och hörd är oerhört viktigt. En mänsklig faktor som inte får underskattas av ledningar och chefer. Att bara säga bra jobbat, att uppmärksamma individer i gruppen är verkligen viktigt. Men även att bry sig, fråga hur någon mår och bara lyssna är även viktiga egenskaper som en ledare bör bemästra. Bolag med enbart hårda värden och brist på mjuka värden tappar duktiga talanger.

6. Politik och politik

När det professionella försvinner och politiska beslut sker så blir det tröttsamt. Politiska beslut ser inte till personalens bästa men ”bolagets”. Politiska beslut är ej djärva men fega. Politiska beslut är toppstyrda och ej demokratiska, exkluderande och ej inkluderande. Politik handlar även om kulturen i bolaget där man vill ha inställsamma ja-sägare till och när det väl sker så flyr talanger all sin väg.

7. Lönen

Lönen är viktig, men den är inte allt. Jag skulle vilja påstå att om ovanstående sex punkter funkar väl och lönen är skälig, så trivs man som anställd och nappar ej på första bästa erbjudande - ett nytt jobb är alltid är en risk gällande de andra punkterna. Lönen ska dock inte underskattas, och en arbetsgivare kan inte förvänta sig samma typ av passion för bolaget som en arbetstagare. För att skruva om första meningen, lönen är inte allt men den är viktig.

Arash

Arash Gilan är medgrundare och VD för fullservicebyrån inom digital marknadsföring Viva Media. Arash är även medförfattare till bästsäljare och handboken inom digitalisering Get Digital – or die trying.