5 anledningar till varför webbanalys är affärskritiskt

Behovet av digital kompetens och analys har aldrig varit större. Företagen flyttar mer och mer över sin affär till den digitala sfären, vilket ökar kraven på förståelse för och korrekta analyser av kundernas digitala beteende.

Webbanalys har blivit ordet på allas läppar, och rättmätigt så. Här är fem anledningar till varför alla företag behöver kompetensen i organisationen:

1. Förståelse för vad som fungerar och vad som inte fungerar

Webbanalys ger svaret på vilka insatser som fungerar, men ännu viktigare vad som inte fungerar. Att utvärdera resultatet av marknadsinsatserna har alltid varit centralt, men aldrig så enkelt som på den digitala arenan.

Varje insats går att följa upp hela vägen från klick till köp, kan jämföras mot andra insatser, och siffrorna talar sitt tydliga språk.

HUR DATADRIVEN ÄR DIN ORGANISATION?

2. Investering som betalar sig

Intern investering i digital analys ger en långsiktig ekonomisk lönsamhet. Många företag har börjat arbeta med webbanalys redan idag, men har valt att lösa kompetensen kortsiktigt genom externa konsulter istället för att satsa långsiktigt och ta in den kompetensen i företaget.

I backspegeln har den vägen varit ekonomiskt försvarbar, men med ständigt ökande fokus på det digitala har behovet av resurser blivit så stort att investeringen i externa konsulter tappar sin lönsamhet.

3. Underlag för korrekta beslut

Tydliga data skapar förutsättningar för att kunna ta korrekta beslut och motivera investeringar. Den digitala spelplanen är fortfarande relativt outforskad mark för många företag. När beslut behöver tas kring nya satsningar, saknar man ofta rätt underlag för att ta strategiskt korrekta beslut.

Mål och nyckeltal har saknats, och uppskattningarna av investeringarnas återbetalningstid har varit svaga. Detta har medfört att man inte lyckats med att förandra digitala satsningar högre upp i organisationen. Webbanalys skapar förutsättningarna för att kunna ta de beslut som krävs för att få rätt effekt, vilket i sin tur skapar mandat för ytterligare förändring.

Relevant data gagnar alla

Datarapportering är relevant för de flesta delar av organisationen. Webbanalys och rapportering har ofta varit avgränsat till ett fåtal personer på marknads- eller IT-avdelningen, men är egentligen relevant för så många fler.

Alla funktioner från ledningsgrupp till säljavdelning och kundtjänst har nytta av att få till sig relevant data kring hur deras arbete kan förbättras. Detta kan webbanalys ge, så länge rapporteringen är anpassad till respektive funktion.

Ledningsgruppen behöver ha beslutsunderlag kring vilken avkastning de digitala insatserna ger, säljavdelningen behöver veta hur försäljningssiffrorna förändras och för kundtjänst är det av intresse vilken information besökarna letar mest efter.

Vägen till bättre konvertering

Webbanalys skapar möjlighet till konverteringsoptimering. Många ser investeringarna i ena änden och inkomsterna i andra men missar att utvärdera det som händer däremellan. Genom webbanalys kan man följa kundresan från klick in till webbplatsen och varje steg fram till faktisk konvertering.

Här handlar det både om att förstå vilka aktiviteter som bidrar till försäljning, men också att identifiera och eliminera de trösklar och hinder som finns på vägen. Facebook-kampanjen kanske driver hög volym med trafik, men få tar sig hela vägen till konvertering.

Var på vägen de ramlar ut är lätt att identifiera genom webbanalys, och därifrån göra nödvändiga förändringar som förvandlar webbplatsen från skyltfönster till kassa.

https://www.ihm.se/globalassets/bilder-regular-block-313x252/194_regular-block-313x252.jpg

Kontakta IHM Yrkeshögskola

Här får du svar på dina frågor som gäller IHM:s korta och långa yrkeshögskoleutbildningar.

Till kontaktsidan
https://www.ihm.se/globalassets/bild-o-text-block-main-image-646x522/200_text-o-bild-block-main-image-646x522.jpg

Kontakta Business School

På IHM finns kompetensutveckling för hela din karriär - kontakta oss så hjälper vi dig vidare med rätt utbildningsinsats.

Till kontaktsidan
https://www.ihm.se/globalassets/landningssidor/foretagssidor/adobestock_375393450.jpeg

Kontakt för företag

Hör av dig till våra affärsutvecklare och vilka företagsanpassade utbildningslösningar som kan matcha din verksamhet.

Till kontaktsidan
https://www.ihm.se/globalassets/kontakta-oss/goteborg/ihm_003.jpg

Letar du konferenslokal?

Hyr in dig i våra tekniskt välutrustade lokaler i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

 

IHM Konferens