4 sätt blockchain kommer att förändra ditt liv

För att förstå blockchain kan vi spola tillbaka till 90-talet, där media i mångt och mycket är fjärde statsmakten. Media besitter vid den här tiden en enorm makt att fälla människor, men även en centraliserad statsmakt.

Att få synas eller höras i media kan vara starten på en global stjärnstatus eller en presidents fall. Att få synas i TV, skriva i en tidning eller höras i radio och därmed nå massorna är dock ett privilegium få förunnat. Myten om eliten förstärks ännu mer och ”folket” har inte mycket att komma med. Visserligen föds internet, som är starten på revolutionen under 1990-talet, men det är under 2000-talet som detta förändras helt på grund av sociala plattformar som bloggen, Twitter, Youtube och Facebook.

I dag kan vem som helst publicera och få en enorm spridning. För att ”komma fram” behöver vi inte längre DN-debatt eller Aktuellt. Makten är individens och inte längre medieelitens. Hela #metoo-rörelsen är ju ett starkt bevis för detta.

Om media hade denna makt kring opinion, så har bankerna och finansvärlden idag samma makt gällande penningpolitik. Vi kan dra det så långt som att fråga oss om en människa i väst ens existerar utan ett bankkonto?

I en digital era är pengar en digital valuta och inte fysiska sedlar. Lek med tanken att inte ha ett bankkonto. Vilken arbetsgivare skulle betala ut din lön i sedlar och mynt? Bankerna är en av flera maktinstanser som nu kan hamna i gungning med blockchain-tekniken, som fungerar som ett internet för pengar och identitet. Men det slutar inte där, blockchain har kapaciteten att förändra varje del av vårt samhälle.

Ingen äger internet, och ingen kan heller äga blockchain. Makten är därmed decentraliserad till folket och en ny revolution är född.

Hjärnan bakom plattformen blockchain har sagts vara japanen Satoshi Nakamoto. Detta har däremot visat sig vara en falsk identitet, och den sanna skaparen tros vara amerikan eller europé, men ingen vet riktigt säkert. Kortfattat är blockchain-tekniken en open source-plattform, där vem som helst kan ändra innehållet, och alla kan se vem som gjort vad.

Tekniskt bygger det på en plattform, där data lagras permanent i så kallade block i nätverket. I plattformen utförs transaktioner av diverse slag som inte är giltiga förrän blocket den tillhör har blivit tillagt i kedjan och dessutom kontrollerats av andra noder. Det som då kontrolleras är att både den gamla och den nye ägaren har signerat varje ägarbyte med sina lösenord. Om du vill förstå detta bättre, föreslår jag följande video.

Med ett system där ingen tredje part är inblandad, där inga öppettider finns och som därtill är totalt decentraliserad, kommer diverse områden av våra liv att förändras totalt. Här är några exempel, men teoretiskt är möjligheterna oändliga.

1. Pengar

Pengar är vad de flesta associerar med blockchain, inte minst genom den digitala valutan Bitcoin, vars prisutveckling totalt har exploderat senaste året. Kärnan här är att kunna göra betalningar över internet direkt mellan användare, utan någon inblandning från tredje part och helt anonymt.

Är det hela vår tids tulpanfeber eller en kraft som kommer förändra vår värld? Kryptografi utgör grunden för valutornas säkerhet, och därför klassas de också som kryptovalutor. De kontrolleras inte av en central utfärdare, såsom en centralbank, och kan därmed inte påverkas av politiska beslut.

Valutan har inga ”öppettider” för handel utan kan handlas närsomhelst under dygnet. Förutom välkända Bitcoin finns även valutor som Ethereum och Litecoin. Skillnaden mellan dessa är att Bitcoin bara är en valuta, medan exempelvis Ethereum möjliggör annat som jag kommer att skriva om.

2. Identitet

Är identitet ett privilegium? Blockchain kan möjliggöra en global digitalisering av id-handlingar och identitet. För oss i väst är en id-handling, ettt pass och ett bankkonto en självklarhet, men för en stor del av världens befolkning är detta inte lika naturligt.

Faktum är att över en miljard människor saknar just identitet enligt FN. Genom initiativ som ID2020, vilket Microsoft och Accenture stöttar, kan detta förändras totalt. Vi har också länder som till exempel Estland, som nu infört en digital identitet tack vare blockchain.

3. Dokumentation och säkerhet

När identitet är säkrad, kan blockchain komma att få en enorm betydelse vad gäller säker dokumentation, certifikat, kontrakt och handlingar. Se till exempel inom vården; oavsett var du än är i världen, kan doktorn du besöker se loggen för din vårdhistorik. Bolagsavtal med juridiska dokument kan signeras digital tack vare tekniken, utan att kompromissa med integritet eller säkerhet.

Tar vi detta ett steg längre kan vi även fundera kring om vi i framtiden tack vare blockchain-tekniken kommer att kunna rösta digitalt i politiska val.

4. Marknadsföring

Blockchain har kapaciteten att revolutionera digital marknadsföring – en marknad som i dag är värd över 175 miljarder dollar. Men frågan är vart pengarna går? Där det idag är omöjligt att veta antalet faktiska visningar, vem som sett vad och vem som konverterat, kan blockchain-teknologin erbjuda full transparens. Genom initiativet adChain kan detta redan nu möjliggöras, och troligen är detta vägen framåt för en autentisk och pricksäker marknadsföring.

Detta var bara fyra områden, men sanningen är att blockchain har kapaciteten att förändra allt som rör pengar, handel, avtal och dokumentation. Om så är fallet, finns det även krafter för att stoppa detta.

Tekniskt sett så kräver blockchain en enorm energiförbrukning. En enda Bitcoin-transaktion kräver lika mycket energi som ett medelstort hus under en hel vecka. Ett annat dilemma är att tekniken kan radera enormt många jobb.

Den största utmaningen är dock reglering. Säga vad man vill om internet och dess komplexitet, men det är trots allt reglerat. Blockchain är däremot rena vilda västern. Blockchain är i starkt behov av opartisk reglering och struktur, likt det internet har fått genom initiativ som Internet Governance Forum (IGF) och Internet Engineering Task Force (IETF), för att nämna några. Det finns processer och struktur för vad och hur internet ska verka. Blockchain saknar detta och det kan leda till totalt kaos och därmed kollaps.

Tekniken innebär ju en enorm oro för bankerna och finansvärlden, och de lobbar nog med näbbar och klor för att diverse legaliseringar inte ska godkännas. Men frågan är om vågen kan stoppas?

Blockchain är en ny dimension av internet, en folkets revolution har bara börjat.