4 saker som håller på att disruptas

Disruptivitet är verkligen ett ord jag inte kan släppa just nu. Jag tycker mig se det överallt och för mig har det ordet blivit centralt för att förstå vår samtid.

Vi är redan mätta, nöjda och belåtna i vår värld, så vi behöver något helt annat. Det är postmodernism 2.0, där till och med fenomenet demokrati känns föråldrat och måste disruptas. Vad är då disruptivitet?

Redan 1995 myntade författaren Clayton M. Christensen i boken "The Inovator’s Dilemma" uttrycket ”Disruptive Innovation”. Vi kan försöka förklara det med orden banbrytande eller söndrande.

Disruptiv innovation innebär kort och gott att ta sig an en marknad och fullständigt revolutionera den. Exempelvis det iTunes gjorde med musikbranschen, Skype med telekombranschen eller Netflix med filmindustrin. Dock är inte alla innovationer disruptiva, även om de kan vara revolutionerande.

Vad som gör det disruptivt är att man når den breda massan och ändrar människors beteende. Ett annat kännetecken är att de flesta disruptiva framgångssagorna hittills har skapats av människor utanför den berörda marknaden i fråga. Lägg speciellt den tanken på minnet.

De går ofta hand i hand med att området i fråga är en väsentlig del av vårt samhälle. Nedan listar jag fyra områden som just nu håller på att disruptas:

Näringslivet

På grund av digitalisering, IoT och nu även AI så håller alla branscher just nu på att disruptas i grund och botten. Det är ingen slump att över hälften av alla Fortune 500 företag har försvunnit sedan år 2000, det stavas digitalisering.

Utöver de exempel som jag tidigare nämnde, så kan vi se på det Klarna gör med bankvärlden som en outsider i branschen, utvecklingen av Uber som världens största taxibolag och Airbnb som världens största hotellkedja. Varje bolag och organisation måste helt enkelt återuppfinna sig själv innan någon annan gör det.

Näringslivet disruptas som aldrig förr och ingen bransch eller företag kommer att undgå detta.

Media

Drygt 25 år efter att första hemsidan gick online, har få saker förändrats så radikalt, söndrats och ja, disruptats, som medievärlden. Gammelmedia är snart helt borta, och in har en ny generation av individer klivit. Mycket tack vare sociala medieplattformar.

Jag fascineras över hur okunnig gammelmedia allt för ofta är kring den nya världsbild som faktiskt råder. Om du inte tror mig, kolla bara hur det går för Youtubers i Melodifestivalen kontra alla gamla ”stjärnor”.

Ett färskt exempel är även dispyten mellan Wall Street Journal och Pewdiepie. Ansedda Wall Street Journal skryter om en räckvidd på 20 miljoner läsare, medan Pewdiepie har 50 miljoner följare enbart på Youtube.

Digitalisering, och därmed också nya medier, har gett miljardtals människor tillgång till internet och därmed en egen röst. Många av dessa verkar inte vara helt nöjda med sin rådande situation, och genom sociala medier kan de göra sin röst hörd, högt och tydligt. Där kan de fritt sprida sina egen bild av ”sanningar” och inte enbart det media vill rapportera om.

Kennedy den förste som skötte masskommunikation via TV och därmed den första TV-presidenten, Obama blev den första Internet-presidenten och Trump nu den första Sociala medier presidenten. Ett medium som till stor del var orsaken till varför han faktiskt valdes till världens mäktigaste ämbete.

Politiken disruptas

Människor i väst verkar ha tröttnat på fenomenet demokrati. Konceptet att 51% ska styra över 49% verkar kännas alltmer tröttsamt för västvärlden.

Väljare tappar alltmer förtroende för etablerade politiker och myndigheter. Det märks i opinionen i Sverige, Brittiska valet kring EU och nu senast det amerikanska presidentvalet, där en outsider totalt söndrade och söndrar konstant allt vad traditionell politik stått för med varje tweet. Allt som rör statsmannamässighet verkar inte längre fungera utan det gäller att i så stor utsträckning som möjligt inte vara politiker, för att söndra politiken.

Politiken är mitt i en ”disruption” och varken media eller politikerna själva har hittat fotfästet i allt som söndras. En stor orsak till varför detta sker inom polititken, är hur media först har söndrats. Politiska kandidater idag delar sina egna sanningar och ”nyheter” direkt till sin publik, utan att först kunna bli ifrågasatta av kritiska journalister.

För att citera Angela Merkel: “Digitization is a disruptive force, a disruptive technological force that brings about deep-seated change, transformation of a society,”

Ledarskapet

Just nu disruptas även det som är sammanvävande i alla andra delar. Ledarskapet.

På grund av digitalisering har ledarskapet förflyttats från det traditionella vertikala perspektivet (chef-underställd) till det horisontella planet (gruppen). Genom digital teknik tillförs transparens i en organisation, så att det blir mer tydligt vilket bidrag olika individer ger till kunden, till företaget eller till gruppen.

Den viktigaste skillnaden ligger i orden måste och vill. Vad är det som får entreprenören och startup-bolagets medarbetare att arbeta dagar, kvällar, nätter eller helger av sin egen fria vilja? Vad är det som får människor att, av sin egen fria vilja, utan normal ersättning, riskera sitt liv i kampen mot ebolaviruset tillsammans med Läkare utan gränser?

Jo, det är för att den nya generationen inte lyssnar på vad du säger, utan de följer det du gör. Den avgörande faktorn för om du kommer att lyckas disrupta en gammalmodig syn på ledarskapet handlar inte om hur mycket du kan om teknik, utan snarare om din förmåga att alstra vilja och motivation. Om du verkligen vill det, kommer du att finna de vägar som leder dig rätt för att lyckas bli en modern ledare som faktiskt får folket med sig av vilja, och ej av tvång.

Arash

Arash Gilan är medgrundare och vice VD på en av Nordens största digitala byråer Viva Media Group. Google coach och IHM-alumn som skriver om ledarskap, marknadsföring och allt som rör det digitala.