3 mantran för att boosta mindset och learnability

Efter att pratat med över 100 av Sveriges främsta ledare har Svante Randlert kommit fram till de kanske viktigaste nämnarna för framgång - mindset och learnability. Här vecklar han ut innebörden i de båda begreppen med tre mantran.

Svante Randlert har formulerat tre mantran som man med fördel kan upprepa för sig själv för att underlätta vägen till ett öppet och kunskapssökande mindset.

Mantra 1

"Det som tagit mig hit är det inte det som kommer ta mig dit"

Det är lätt hänt att man tror sig kunna hantera framtida utmaningar inom sin yrkesrolls och att ens kompetens är färdigutvecklad, men det gäller att komma ihåg att allt är i ständig och snabb förändring. Om man inte målmedvetet engagerar sig i att lära nytt, föråldras ens kunskap snabbare än någonsin.

Mantra 2

"Ett annat resultat genom att göra någonting annat"

Gör man samma sak så blir resultatet också det samma. Du måste därför börja fundera på vad du behöver göra annorlunda om det är så att du eftersträvar ett annorlunda utfall.

Hur öppet mindset du har i den här processen är det som avgör hur många annorlunda tillvägagångssätt du kommer lyckas skaka fram.

Mantra 3

"Tänk om du måste tänka om"

Det här är ett av Svante Randlerts favoritmantran och återspeglar det faktum att vi måste stanna upp och reflektera kring vår egen inställning om vad som måste göras - för att kunna se om det är något i vår grundläggande inställning som behöver förändras för att utveckling ska kunna ske.

För det finns alltid något vi alla kan arbeta med och utveckla, men det gäller att inte bromsa sin utveckling genom att tro att ens utveckling redan är klar.

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före