Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 10:55 c57f9b3f-455a-42b6-97e6-bdec03398f6d

Samarbete ICA och IHM

Välkommen till IHM Business School!

IHM Business School har genom åren utbildat många ICA-handlare – inte minst inom ramen för ICA Business School, som genomfördes i ICA-skolans regi under nästan tio år. Nedan finner du de utbildningar som vi valt ut tillsammans med ICA som relevanta utifrån er värld och verklighet.

image

Business Management

Business Management är vår absolut mest populära utbildning. Här lär du dig att balansera de faktorer som gör verksamheten affärsmässigt hållbar och du får en djup förståelse för kopplingen mellan ekonomi, marknadsföring, organisation och ledarskap.

image

Verksamhetsstyrning

Lär dig balansera de faktorer som påverkar kundtillfredsställelse, resurseffektivitet och medarbetarnöjdhet.

Vi lär dig att sätta operativa mål, utforma och utveckla arbetssätt för högre prestation och gör den operativa styrningen begriplig (även för medarbetarna).

image

Strategisk Ledning 8 dagar

Att leda genom andra chefer kräver helt andra förmågor än de som behövs för att leda på operativ eller taktisk nivå. IHM Strategisk Ledning har fokus på att ge verktyg för hur du påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos mellanchefer och medarbetare.