Situationsanpassat ledarskap: Så fungerar det

En situationsanpassad ledare är en ledare som snabbt kan växla sin ledarstil efter hur situationen förändras. I detta webinar får du nycklarna som hjälper dig att veta vilken ledarstil som ska användas vid vilket tillfälle

IHM Personligt Ledarskap är en av våra mest populära ledarskapsutbildningar. Här ger vi dig verktygen för hur du som ledare ska förstå både digsjälv och andra, hur du praktiskt jobbar med det situationsanpassade ledarskapet och även hur du jobbar med feed-back och kommunikation.

Har du frågor eller funderingar?

Boka tid med våra rådgivare och få de svar du behöver