Full YH-närvaro när studerande, företagare, utbildare och generaldirektör möttes

Under onsdagen besökte generaldirektören för Yrkeshögskolan, Magnus Wallerå, IHM Business School i Malmö för att möta studerande, företagare och utbildare - och resultatet blev en dag fylld av utvecklande samtal mellan alla parter i Yrkeshögskolans framgångsrecept.

Generaldirektör på studiebesök

Det var ett fullsatt klassrum med YH-studerande (närmare bestämt framtida ekonomi- och redovisningskonsulter) som mötte Magnus Wallerå när han besökte IHM:s lokaler i Malmö.

– Jag är chef för den myndighet som bedömer vad arbetslivet behöver för yrkeshögskoleutbildningar utifrån de ansökningar från IHM och andra utbildningsleverantörer som vi får in. Idag är vi här på besök för att samla på intryck, vi vill höra era tankar, inledde Magnus Wallerå.

Magnus Wallerå

Samtalet mellan klassen och generaldirektören rörde sedan en rad olika aspekter av livet som yrkeshögskolestuderande, allt mellan LIA-platser, Omställningsstudiestöd och kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad.

– Det var väldigt spännande att höra hur de arbetar och hur processen går till, det är också kul att de kommer hit så att vi träffa dem och att de tar emot våra åsikter, tankar och idéer, säger en av de studerande, Wilma Aman Kylegård, efter mötet.

– En kvalitetsstämpel, lägger hennes klasskamrat Margareta Reuter till.

IHM-studerande Margareta Reuter och Wilma Aman Kylegård

Dialog direkt med arbetsmarknaden

Under dagen mötte Magnus Wallerå också fem representanter från ledningsgruppen bakom Ekonomi och redovisningskonsult-utbildningen, det vill säga Malmö-företagarna själva.

Ämnen som togs upp var bland annat förändringar i yrkesrollen och vilka åtgärder från myndigheten som generellt sätt skulle kunna underlätta YH-ledningsgruppers arbete.

Ledningsgruppen för Ekonomi- och redovisningskonsultutbildningen vid IHM yrkeshögskola i Malmö

IHM:s representant i ledningsgruppen, utbildningsledaren Catharina Jönsson, var nöjd med mötet och understryker hur viktigt det är att både utbildningsleverantör och myndighet möter företagen i olika forum.

– Det som är avgörande för att yrkeshögskolan ska fungera bra är kontakten med näringslivet. Grundsyftet är ju att vi ska förse just svenskt näringsliv med rätt kompetens i rätt tid.

Kompetenskretslopp: Från studerande till företagare till utbildningsutvecklare

Förutom den nära kontakten med företagen, lyfter Catharina Jönsson också fram kontakten med de studerande som avgörande för att IHM ska lyckas i sitt uppdrag, både under och efter examen.

– Vi ser tidigare studerande som kommer tillbaka och erbjuder LIA-platser på sina företag och vi ser tidigare studerande som blir aktiva i ledningsgruppen.

Ida Klevås, verksamhetschef vid A Invest & Consulting AB

Ett exempel på denna resa är Ida Klevås som utbildade sig till Ekonomi- och redovisningskonsult vid IHM i Malmö 2007 och som nu sitter som ordförande för utbildningens ledningsgrupp. Under dagen pratade hon med Magnus Wallerå om bland annat digitaliseringens omfattande effekter på yrkesrollen.

– Jag tycker sådana här samtal är jätteviktiga. De behöver ju få feedback från vad vi tycker och tänker. Jag märker vilken utvecklingsresa det varit eftersom jag var med i första kullen här. Yrkeshögskolan ger verkligen effekt och det är jättekul att kunna fortsätta bidra, berättar hon.


Om IHM Yrkeshögskola

  • IHM Business School har bedrivit yrkeshögskola (YH) och tidigare kvalificerad yrkesutbildning (KY) i totalt 25 år.
  • Under vårterminen genomförs 16 examensprogram och 13 kortare kurser på totalt 7 studieorter i Sverige - samt via distans.
  • Under våren 2024 kommer 2700 deltagare studera på IHM Yrkeshögskola.

Ta reda på mer om IHM Yrkeshögskola här.