MER

IHM Verksamhetsstyrning

Hur kan du som verksamhetsansvarig få dina medarbetare att sträva mot samma mål, bli mer engagerade och prestera bättre? Genom IHM Verksamhetsstyrning ökar du din förmåga att förbättra effektiviteten i processerna och utveckla verksamhetens operativa skicklighet.

Fakta

Startdatum

Stockholm

04 feb
Måndagar kl. 13-19*

Göteborg

04 feb
Måndagar kl. 13-19*

Malmö

07 feb
Torsdagar 13 - 19

* Med reservation för ändringar.

18

Omfattning

18 tillfällen, ett pass i veckan.

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete.

Ladda ner schema

Göteborg

Stockholm

Malmö
 

 

Kursavgift

Avgift

Utbildningsavgift: 57 900:-*
Anmälningsavgift: 2 500:-*

*Vid privatfinans är priset inkl. moms.
Vid företagsfinans tillkommer moms.

Litteratur ingår.

Examen

Certifikat IHM

Certifikatutbildning, som även utgör del av examen Marknadsekonom DIHM

Innehåll

Leda, styra och utveckla

IHM Verksamhetsstyrning utgår ifrån de situationer du möter i rollen som enhetschef, verksamhetsansvarig eller företagsledare. En roll där du har det operativa ansvaret för att uppnå resultat inom ramen för det kundvärde som ska levereras och den resurseffektivitet som ska uppnås. 

Tyngdpunken ligger på att lära dig att utforma en ändamålsenlig styrning av verksamheten med utgångspunkt från företagets affärsidé och affärsstrategi.

 

Integrerade studier i fem temadelar

IHM Verksamhetsstyrning integrerar företagsekonomi, juridik, psykologi och systemtänkande i fem temadelar:

 • Målstyrning utifrån kundvärde
 • Processorientering, förbättrings- och förändringsarbete
 • Performance Management
 • Verktyg för återkoppling och uppföljning av verksamheten
 • Arbetsrätt

Mer info om innehållet finner du under fliken LADDA NER.

 

Resultat

En effektivt organiserad verksamhet är nyckeln till lönsamhet och nöjda kunder

Med tydliga mål samt struktur och verktyg blir du bättre i din roll som ledare och kan skapa förutsättningar för engagemang, undvika konflikter och öka prestationsförmågan hos dina medarbetare. IHM Verksamhetsstyrning ger dig verktygen att leda, styra och utveckla en organisations operativa förmåga. 

Du lär dig också vikten av samspel mellan organisation, styrformer och ledarskap inom ramen för att initiera och genomföra förändringar.

Efter IHM Verksamhetsstyrning har du ökad förmåga att

 • sätta mål utifrån det kundvärde som ska levereras till kund
 • använda olika verktyg för att sätta mål, skapa förutsättningar för en hög prestation, organisera och följa upp verksamheten
 • skapa delaktighet och engagemang genom insikter om modernt ledarskap och människors skilda förhållningssätt till förändring
 • identifiera, kartlägga och utveckla organisationens verksamhetsprocesser i syfte att synliggöra hur företaget åstadkommer både kundtillfredsställelse och ett effektivt resursutnyttjande  
 • styra och följa upp att valda mål för kundvärde och resursutnyttjande är i nivå med förväntat resultat
 • genom återkoppling öka medarbetarnas medvetenhet om att verksamheten är på rätt spår eller inte
 • förstå och tillämpa den arbetsrättsliga lagstiftningen i rollen som personalansvarig chef 

 

Certifikat

Certifikatutbildning, som även utgör del av examen Marknadsekonom DIHM

Sagt om

Modou George

Grundare X Design Sweden AB
IHM Verksamhetsstyrning har redan varit otroligt givande och jag har tillsammans med mitt team lyckats identifiera majoriteten av våra slöserier och lyckats hitta effektivare lösningar. Inte nog med att min kunskapsnivå har ökat enormt, jag känner även att jag har utvecklat min karriär och många av mina personliga förmågor. Bonusen på IHM har också varit den breda insynen i olika branscher som jag fått tillgång till via mina studiekollegor.

Magnus Larsson

Senior director retail operations franchise på Circle K.
Programmet var väldigt spot on, det är exakt det här jag arbetar med! Jag har det övergripande operativa ansvaret för de 41 miljoner kundmöten som sker årligen på Circle K:s franchisestationer. Och hur vet jag att de sker optimalt utifrån resultat, effektivitet och kundnytta? Vad gör vi bra idag? Vad kan vi göra bättre? Genom Verksamhetsstyrning fick jag en djupgående kunskap och bra insikter som jag har nytta av dagligen.

Mattias Kranz

Repus
IHM har gett mig många nya kunskaper inom marknads- och ekonomiområdet. Men jag har också fått en god dos ökad självinsikt, bättre självförtroende och en tydligare målbild för min egen vidare utveckling.

Alexander Pärleros

Entreprenör & grundare av Framgångspodden
IHM har gett mig en bred bas att stå på, så att jag känner en säkerhet. En bra utmaning som gav mig den kunskap jag behövde för att bli en starkare affärsman och kunna fatta rätt beslut. Jag fick med mig mycket kunskaper att använda direkt i mitt yrkesliv och det var mycket som kompletterade det jag redan kunde. Jag gick från att vara säljare till att våga bli VD.

Ola Persson

Skånemejerier
Ola kom överens med sin chef om att IHM Business Management, IHM Key Account Management och IHM Verksamhetsstyrning blev en bra början för att öka hans förståelse och hans utveckling i att skapa resultat och lönsamhet. Med tanke på Olas bakgrund - 16 år på Skånemejerier (guldklocka vid 39 år), och att han arbetat inom många olika avdelningar på företaget, blev det mest naturligt att han erbjöds arbetet som säljchef för södra Sverige

Marvin Pastor

Konsult, Ramböll Management Consulting
Jag har alltid gillat att leda och hjälpa andra människor att utvecklas. En organisation är sammanslagning av flera individer som gemensamt strävar mot en vision och ska skapa mål utifrån kundvärde. För att uppnå mitt personliga mål som managementkonsult kändes verksamhetsstyrning som det självklara alternativet, och det var nu jag lärde mig processkartläggning, Performance Management och effektivisering av organisationer. Precis i linje med mina ambitioner och som vanligt på IHM så jobbar handledarna med dessa frågor dagligen ute i näringslivet.

Ladda ner

Här kan du ladda ner dokument

Gemensam målbild och alla samverkar – en utopi?

IHM Verksamhetsstyrning vänder sig till egenföretagare, enhetschefer och verksamhetsansvariga som vill utveckla sin förmåga att leda, styra och utveckla en organisation. Du får förståelse för hur du bör organisera verksamheten, fördela ekonomiskt ansvar, optimera processer samt delegera ansvar för att nå målen. Du får kunskap om system och verktyg för affärsplanering och uppföljning.

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Till toppen av sidan Till topp