"Reklam Nej Tack" utmanar en hel bransch

Omtanke om miljön och reklamtrötthet har fått fler och fler att avsäga sig oadresserad direktreklam. Det har betytt stora utmaningar för dagligvaruhandeln.

ICA Reklam är ICA Sveriges Inhousebyrå. Deras mål är marknadsföra handlare i cirka 1300 butiker och andra interna kunder, som exempelvis ICA Banken och Apotek Hjärtat, vilket tidigare skett främst via traditionella medier och trycksaker.

Det fick Ulrica Haraldsson, redaktionsansvarig för ICA Reklam, att tänka utbildning. Under hennes fem år i rollen har det digitala exploderat och nu utbildas alla medarbetare inom loppet av några månader på IHM i digital marknadsföring.

- Inom organisationen finns många personer som är duktiga på butikskommunikation, de sitter och pratar med våra kunder varje dag. För dem behövde vi en utbildning som var heltäckande inom digital marknadsföring. Både för att förstå vilka kanaler som fungerar och vilka som ska väljas bort och få ett hyfsat djup, men framför allt få en bred förståelse för medielandskapet, säger Ulrica.

Övergången till digital kommunikation är en stor omställning för hela dagligvarubranschen, som nu även behöver utbilda sina kunder inom de digitala kanalerna.

- Vi har lika många enskilda digitala kanaler att optimera och kommunicera via som vi har butiker. Det är en styrka, men det innebär också stora utmaningar, fortsätter Ulrica.

Hur möter butikerna den här förändringen?

– Det pågår ett stort arbete inom hela ICA Sverige för att hjälpa handlarna att ställa om sig för att nå sina kunder på nya sätt. Så oavsett om man är en handlare som ligger i framkant när det gäller kunskap om det nya medielandskapet eller behöver lite längre omställningstid så får de mycket stöttning.

Så hur når man sina kunder i dagsläget?

– Det handlar om att förstå hur målgruppen ser ut för varje enskild butik. Det är väldigt stor skillnad mellan en citybutik i centrala Stockholm, en butik långt ute i den norrländska glesbygden, eller en Maxi-butik i en förort.

Men den gemensamma nämnaren är att vara i rätt kanal med ett budskap som är relevant för mottagaren. Med den stora kunskap som vi har om ICA-korts-kunderna har vi en unik möjlighet att personalisera kommunikationen och erbjudandena.

Ni valde utbildning för alla era medarbetare. Vad gav det?

– Det var många som skulle utbildas, vilket innebär mycket pengar rent budgetmässigt och man visste inte innan vad det skulle ge för resultat. Men grundat på feedback från deltagarna har vi investerat våra pengar rätt utifrån det behov vi hade.

Vad ville ni att deltagarna skulle få med sig från kursen?

– Ett nytt sätt att tänka. Att inte tänka att man alltid ska ha någonting i butik, någonting på hemsidan och någonting på Facebook som det varit mer innan, utan istället tänka mer öppet med hela mediekartan i bakhuvudet.

För ett specifikt behov kan kanske en digital annons eller förbättring av sökbarheten vara det som behövs för att nå önskad effekt, och ibland kan samma behov ha olika lösningar, beroende på målgrupp och timing.

Vad säger deltagarna efter kursen?

– Vi har fått jättebra feedback från de som gått hittills. Jag har fått höra är att den innehöll en bra blandning av teori och praktik och att deltagarna fick många aha-upplevelser. Utbildaren Max Wimnell kunde tydliggöra Digital Marketing på ett sätt som gjorde att deltagarna förstod hur man ska tänka och agera.

Hur gick ni tillväga för att välja utbildning?

– När vi började stämma av läget fick vi rekommendationer från andra som gått utbildningen Digital Marketing, och när vi tittade på innehållet så kändes det rätt. När vi började prata med IHM och även träffade utbildaren, fick vi snabbt en samsyn på vilket behov vi hade och vad de kunde leverera.

Det gick ganska fort från det att vi tog första kontakten till att boka IHM, och nu har vi utbildat 75 personer under några få månaders tid.

Varför föll valet på IHM?

– En anledning är att de har ett väldigt starkt renommé som de byggt upp genom att år efter år leverera utbildningar av hög kvalitet. Den som går kursen ska känna att ICA satsar på mig och min utveckling och vara stolt över sitt IHM-diplom.

Vi tackar för det fina omdömet! Stolthet ger energi och självförtroende, och vi är stolta över att kunna ge aktuell, relevant kunskap för att hänga med i utvecklingen och rätt verktyg för att kunna göra rätt.

IHM:s utbildningar anpassas efter företagens specifika kompetensbehov