Odiskutabla fakta

Trött på åsikter, tyck och tänk, debattinlägg och allsköns troll som uttalar sig om exakt ålder på människor de aldrig träffat?

Här kommer kanske en krönika för dig. En krönika utan åsikter, enkom baserad på fakta.

För något år sedan gick ju internet i spinn över Hans Rosling som i en dansk TV-intervju sa ”Det finns ingenting att diskutera. Jag har rätt och du har fel!”. Rosling är så klart ett medialt geni som gjort mycket gott genom att sprida en alternativ berättelse om vår värld. Men att klippet gjort sådan succé tror jag också beror på att många av oss är hjärtligt trötta på att allt ska debatteras. Random åsiktsperson kan skrika ut sin magkänsla i en debatt med en forskare som satsat hela sin karriär på att studera ett visst fenomen. Google versus 25 års forskning, och det verkar bli 1-1 i resultat. Det kan man bli less på. Allt behöver inte debatteras. Ibland finns det helt enkelt obestridliga fakta.

Och eftersom jag är en mötesnörd kommer här lite fakta om den svenska möteskulturen. Mångas arbetstid domineras ju av möten och det kan man ha en hel del åsikter om – men nu lämnar vi dem därhän och fokuserar på hur verkligheten ser ut. Here we go:

  1. Varje år tillbringar svenska tjänstepersoner tid i dåliga möten till en kostnad av 170 miljarder kronor. Det motsvarar 4% av hela landets BNP.
  2. 30% av den genomsnittlige tjänstepersonens arbetstid går till möten. Alltså sitter vi ungefär 12 timmar i veckan i möten.
  3. En typisk chef/ledare tillbringar 50-80% av tiden i möten. Lägger vi sedan till två timmars mailtid per dag kan alla räkna ut att det inte blir mycket tid över.
  4. Ett företag med 100 anställda investerar ca 27 miljoner kronor varje år i ren mötestid. Förberedelser, resor, lokalkostnader, uppföljning etc ingår inte i den kalkylen. Dessa 27 miljoner kronor är alltså ganska lågt räknat.
  5. Hälften av alla möten saknar tydliga syften och mål. Skjut från höften! Vi klarar det ändå! Eller?
  6. En tredjedel av alla möten tar energi från deltagarna. För företaget från exemplet ovan betyder det alltså att minst 9 miljoner kronor varje år läggs på möten varifrån deltagarna går och känner sig mindre engagerade än när de kom dit.
  7. En tredjedel av deltagarna på ett möte upplever att de är på fel plats. Bara att kalla rätt personer skulle alltså minska mötestiden med 30%.
  8. 44% av mötesdeltagarna går från mötet och är osäkra på vad som egentligen beslutades. Svårt med uppföljning och genomförande då. Förhoppningsvis serverades i alla fall gott fika.

Det var alltså lite ren fakta om den svenska möteskulturen, hämtat från analysföretaget 3s som mätt den svenska möteskulturen sedan 2007.

Och här tänker jag trots min inledning smyga in en egen åsikt: Det ser inte bra ut! När resten av arbetslivet är söndermätet får dåliga möten bara pågå. Varför?

Du som läser det här: Hur ser det ut i er organisation? Vad kostar det er? Kan ni göra på ett annat sätt som är bättre för organisationen och mer inspirerande för era kollegor? Kanske är det dags att ni också tar tag i er möteskultur!

Stay gr8,

Micke Darmell

Mötesevangelist och grundare av företaget gr8 meetings som hjälper organisationer att förbättra sin interna möteskultur.