Näringslivet VS Offentliga sektorn

Min erfarenhet är att det inte skiljer något alls.

Däremot kan det vara olika problem. En saknar delaktighet (som minskar motivation som i sin tur leder till försämrad prestation), en annan otydligt vad som beslutades, en tredje en dålig struktur, en fjärde en dålig fysisk miljö och en femte dåligt mötesledarskap (många har flera av dessa förstås!).

Jag kan dock inte se att den offentliga sektorn avsätter mer tid i möten än näringslivet. Bara så du vet!

Självkänslan är däremot sämre i offentliga sektorn är min upplevelse som också stöds av denna studie som gjorts på skillnaden mellan höga chefer inom näringslivet vs offentliga sektorn! Intressant läsning här innan du fortsätter läsa min blogg!

Intressant eller hur? Kan det vara så att med ett mer kvinnligt ledarskap (mer kvinnliga ledare inom offentliga sektorn) så är förståelsen för de mjuka värdena mer i fokus? I offentliga sektorn är utbildningsinsatserna mer konstant och inte beroende av konjunkturen?

Vad tror du?

Stay gr8

Micke, mötesevangelist