Mest eftertraktade just nu: webbanalytiker

Hur ligger svenska marknadsavdelningar till i digitaliseringen och vilka är deras främsta utmaningar?

Plötsligt har vi tillgång till en massa data och kan se effekten av våra kampanjer i realtid. Nu är utmaningen att omvandla affärsmålen till digitala mål, sätta KPI:er och välja vilka data som är relevanta att följa. Här ser vi att webbanalytiker får en central roll, och just nu råder stor brist på denna kompetens på marknadsavdelningarna ute i våra företag.

IHM träffar Magnus Äng, entreprenören bakom flera lyckade internetsatsningar. En visionär som drivs av att tidigt upptäcka trender inom digital teknik och applicera dem i sina bolag. Utöver detta håller han även föreläsningar och utbildningar, bland annat på IHM. Vad ser han hända framöver?

- Du har en gedigen bakgrund inom digital marknadsföring berätta mer!

– Jag kom in i e-handelsbranschen och den digitala världen redan 1999, när jag började som trainee på Euroflorist, som då var ett entreprenörsdrivet bolag. Jag blev sedermera vd i Danmark, därefter i Sverige och var med på expansionen från 3 till 8 länder. Mina sista år var jag ytterst ansvarig för Digital Marketing & E-commerce för alla 8 europeiska länder och en del av koncernledningen.

Jag är fortfarande delägare i företaget men inte aktiv längre, utan fokuserar numera på att driva projekt som är oberoende av riskkapitalinvesteringar. Just nu är jag involverad i 4-5 bolag och inkubator-verksamheter, plus att jag föreläser och kör utbildningar inom ämnet digital marknadsföring.

- Har synen på digital marknadsföring förändrats genom åren bland företag, och i så fall på vilket sätt?

– Man kan se två parallella spår. Det finns de företag som lever och verkar i de digitala, de är långt framme och har koll. Men sedan har vi andra företag inom traditionella branscher, där kärnverksamheten inte har en direkt anknytning till det digitala. Även om man börjat vakna även här, så ligger man lite efter. Men det finns undantag.

Inom industrisektorn, som normalt inte har kommit särskilt långt med sin digitala transformation, utmärker sig Trelleborg däck. De har tagit fram flera digitala verktyg bland annat ett som talar om status för däcket, när det är slitet och dags att beställa nytt.

- Många företag är medvetna om att de behöver bli mer digitala. Är de även medvetna om hur det ska gå till och vilken kompetens som de har behov av?

– Företag som är inriktade direkt mot konsument var tidigt ute och har kommit långt, men bland B2B-företag har vi märkt en boom sedan 2-3 år tillbaka. Många vill ha hjälp att komma igång med Facebook – de känner pressen från chefer och kollegor, men de har ingen strategi för vad de ska göra där. Det saknas fortfarande mycket kompetens och det är tufft att hålla sig uppdaterad eftersom det händer så mycket inom området.

- Om du får spekulera lite, vad kommer att hända härnäst inom digital marknadsföring?

– Det är svårt att sia exakt vad som kommer hända framöver. Jag tror att vi kommer att se ett ökat behov av digitala byråer på marknaden, både nischade och breda i sina kompetenser. Det är svårt för många företag att hänga med i den snabba utvecklingen och själva vara specialister på allt.

På teknikfronten märker vi en förändring med VR (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality), där man använder simuleringar eller information tillsammans med en fiktiv eller användarens verklighet och omgivning. Detta kommer förändra enormt mycket för oss och på så vis öppna upp nya möjligheter för kommunikation och marknadsföring. Även AI (Artificiell Intelligens) där man utvecklar självlärande teknik som program och robotar kommer att fortsätta slå igenom stort exempelvis genom att vi nu kan förbättra servicegraden mot kund, i kundserviceärenden som handlar om att snabbt få svar på sin fråga.

- Upplever du att det finns en annan medvetenhet, och kanske även förväntan, bland konsumenter idag på relevant och kvalitativ kommunikation?

– Ja, vi kan ta det klassiska exemplet när du bombaderas med annonser med erbjudanden om att köpa exakt samma par skor som du precis har beställt. Det skapar bara irritation och visar på ren kunskapsbrist hos annonsören. Vi har lämnat traditionell bannerannonsering till att istället bygga varumärke och kännedom i tidiga faser av en kundresa. Aktuellt här är till exempel influencer marketing - att använda sig av kändisar som pratar om varumärket i sina egna kanaler.

Vi ser också mer och mer redaktionellt material, smakfull paketering av information som levereras till kunden när man behöver den. Tekniken finns idag och företag behöver bli bättre på att nyttja den, att börja med att skapa intresse och förtroende innan man försöker sälja. När någon besöker sajten för kanske tredje eller fjärde gången, först då kan det vara aktuellt att skicka ut ett säljerbjudande inte förr.

Digital marknadsföring, sälj och analys är ett område som kommer fortsätta att växa enormt. Även om tekniken har funnits ett tag, är vi fortfarande i ett tidigt skede och har bara skrapat på ytan bland möjligheterna. Behovet av kompetens på marknaden är stort, och det kommer att komma fler tjänster och nya tjänster. De som ligger i framkant inom digital marknadsföring och webbanalys nu kommer även kunna starta eget, eftersom konkurrensen fortfarande är relativt liten bland digitala byråer.

Det digitala landskapet förändras ständigt, men om man är intresserad och känner en passion för det digitala, då kommer man naturligt att hänga med bland nyheter och trender.