3 tips för varumärkes- kommunikation

Att vara marknadsförare har aldrig varit så utmanande som idag. Det har heller aldrig funnits så oändligt många möjligheter att lyckas - vägen dit går via en medveten kommunikation - både internt och externt. Här följer tre tips på ämnet.

1. Gör hemläxan

Se till att ni har ett tydligt ”varför” – ett uppdrag i form av en mission som alla anställda känner sig delaktiga och engagerade i. Spika också ner er vision, så att ni vet vart ni är på väg och kan navigera dagliga beslut därefter. Jobba igenom era värderingar, det vill säga vad som är rätt och fel i sättet ni bedriver affären, innan man agerar ”fel” och ifrågasätts. Se till att alla anställda brinner för detta! Inget av detta får vara en pappersprodukt som arkiveras som ett ledningsgruppsdokument, det måste leva genom dagliga beslut och agerande.

2. Skapa kommunikativa ledare och kommunikativa medarbetare

Se till att ha en enkel och begriplig Social Media Policy på plats och börja därefter utbilda och inspirera anställda kring de digitala plattformar som finns. Inför ett tillåtande klimat där man uppmuntrar att testa nytt. Använd gemensamma hashtags (se #lifeatspotify och #insideklarna) för att samla snacket, jobba med en innehållskalender för att undvika spretighet och lyft de kommunikativa stjärnor som finns på företaget så att de kan inspirera övriga.

3. Mät framgång

Följ utvecklingen kring de människor ni når och det antal ni lyckas engagera. Fundera på att mäta hur era kommunikativa ledare och medarbetare bygger sina personliga nätverk via exempelvis Klout. Glöm inte att fira både framgång och misslyckanden.

Lider ni av en tyst organisation, där ingen vill kommunicera och bidra till företagets varumärkesbyggande? Då har ni med största sannolikhet misslyckats med punkt nummer ett, som faktiskt är det svåraste. Utan den kan man inte förtjäna utrymme i medarbetares sociala kanaler.


Tipsen är hämtade från en text skriven av P O Axelsson och publicerades först i marknadsbiblioteket.se