Unik möjlighet till kostnadsfri utbildning

Under året har IHM Business School startat och erbjudit sex nya korta yrkeshögskoleutbildningar på distans - riktade mot yrkesverksamma eller karriärväxlare med behov att fördjupa eller bredda sin kompetens. Korta YH-utbildningar är ett nytt utbildningskoncept inom yrkeshögskolan som lanserats för att möta arbetslivets behov av re-skilling och up-skilling.

Ett lyckat utbildningskoncept som nu utökas

De nya korta yh-utbildningarna har blivit succé då de snabbt och effektivt ger både företag och individer ny kunskap för att möta nya kompetenskrav. Under 2021 gör därför regeringen en utökad satsning på ytterligare 100 miljoner kronor.

IHM utvecklar nu ytterligare korta YH-utbildningar; ett arbete som genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Genom en tät dialog får vi input från företag kring deras behov och krav och kan därmed till forma utbildningarna utifrån företagens önskemål kring innehåll, format och omfattning.

Stor vinst för ert företag

När ert företag väljer att delta i utvecklingsarbetet bidrar ni med er tid och kunskap och får samtidigt mycket mer tillbaka. Detta en unik möjlighet att få skräddarsydd, och kostnadsfri, kompetensutveckling för medarbetarna, ett utökat kontaktnät och erfarenhetsutbyte med andra i branschen.

Hur går samarbetet till?

Som deltagande företag blir ni inbjudna till digitala workshops där vi tillsammans med andra branschrepresentanter diskuterar era utmaningar och kompetenskrav - och hur en utbildning kan möta dessa krav. Diskussionerna och synpunkterna används sedan som centralt underlag vid fortsatt utveckling av nya korta yh-utbildningar.

Intresserad? Kontakta Sara!

Är du intresserad av att vara med i vårt utvecklingsarbete? Ta kontakt med Sara Ghavaed.

Sara Ghavaed

Affärsutvecklare